پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

 

 

 

 

سامانه ساجد

سامانه يکپارچه دانشگاه آزاد اسلامي (ساجد) که دراين رويکرد، با اصالت دادن به نيازهاي کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی، تکنولوژي را در خدمت انطباق کامل با اين نيازها قرار داده و به موازات آن، مدیریت هوشمند چرخه حیات از مرحله ساخت تا پیاده سازی و پشتیبانی در محیط مشتریان را در بر گرفته است.

جذب اعضاء هیات علمی

دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارتقای کیفیت و اصلاح هرم هیات علمی، در بهمن سال جاری اقدام به درج فراخوان جذب هیات علمی می¬نماید. متقاضیان می توانند از طریق سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام نمایند.

سامانه ساهم

سامانه امور اعضای هیات علمی که در آن اعضای محترم هیات علمی از این پس می توانند با کد ملی خود به عنوان نام کاربری و شماره شناسنامه خود به عنوان رمز عبور وارد سامانه شوند. بعد از اولین ورود به سامانه از شما خواسته می شود که رمز عبور خود را تغییر دهید. پیشنهاد می شود رمز عبور مناسبی را در نظر بگیرید تا اطلاعات و اسناد شما از دسترس سودجویان دور بماند.

پژوهشیار

همه امور مرتبط با گردش کار طرح های پژوهشی شامل ارسال پروپوزال، داوری، کارشناسی، عقد قرارداد تا خاتمه کار در این بخش انجام می پذیرد.

کانون بازنشستگان

 

نشریات دانشگاه آزاد

 


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0