پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام
مدرک تحصیلی
سمت
رزومه
 
امید پورگله داری
دکترای تخصصی کامپیوتر- نرم افزار
عضو هیات علمی
عظیم محمدخانی
دانشجوی دکترای تخصصی کامپیوتر- نرم افزار
معاونت آموزش های عمومی و مهارتی
رزومه

سید مصطفی ترابی راد
دانشجوی دکترای تخصصی کامپیوتر- نرم افزار
عضو هیات علمی
رزومه


مهدی باقری زاده دکترای تخصصی کامپیوتر -معماری سیستمها

عضو هیات علمی

رزومه

زینب کلانتری

دکترای تخصصی کامپیوتر-معماری سیستمهای

عضو هیات علمی

رزومه


امیر رجبی بهجت

دکترای  تخصصی کامپیوتر-هوش مصنوعی

عضو هیات علمی

رزومه


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0