پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شماره همراه شماره مستقیم نام و نام خانوادگی گروه حوزه
09132920337 31313026 سرکار خانم کوچکی کارشناسی حقوق-روانشناسی آموزش
09133905023 31313025 سرکار خانم قاسمی معماری-عمران-کامپیوتر آموزش
09137141954 31313023 سرکار خانم حسنشاهی تربیت بدنی-برق-مدیریت دولتی آموزش
09132902375 31313028 آقای آخوندی ارشد حقوق-نقاشی-مدیریت آموزشی-گرافیک-مطالعات منطقه ای آموزش
09133906395 31313024 سرکار خانم جعفر پور مکانیک-کشاورزی-صنایع غذایی-حسابداری-شیمی آموزش
09133933161 31313066 سرکار خانم رنجبر کلیه رشته های مقطع دکتری آموزش
09039590967 31313063 آقای حاج حسینی شهریه امور مالی
09130978033 31313051 سرکار خانم خراسانی صندوق رفاه-وام های دانشجویی امور مالی


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0