پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

ورود به کلاس آنلاین نیمسال مهر 1399

 

توضیح:

نام کاربری : شماره دانشجویی

رمز عبور : کد ملی

 

برای اتباع ورودی ماقبل 99

نام کاربری : شماره دانشجویی

رمز عبور : ده مرتبه تکرار رقم آخر شماره دانشجویی

 

برای اتباع ورودی 99

نام کاربری : شماره دانشجویی

رمز عبور : شماره دانشجویی موقت با افزودن یک عدد 0 در ابتدا

 

فناوری اطلاعات


دانلود FireFox Android

دانلود Adobe connect Android

نکته :نرم افزارهای مناسب سیستم عامل ios حتما بايد از App store دانلودشود.


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0