پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کلاس آنلاین

نرم افزارهای مورد نیاز برای گوشی

دانلود FireFox Android

دانلود Adobe connect Android

نکته1 :نرم افزارهای مناسب سیستم عامل ios حتما بايد از App store دانلودشود.

نکته2 :کلاس های ضبط شده با گوشی قابل مشاهده نیست و با گوشی فقط

        در کلاس در حال برگزاری می توانید شرکت کنید


نرم افزارهای مورد نیاز برای کامپیوتر

5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0