پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مسئول انجمن علمی ،  ادبی ، هنری دانشجویی

نرگس فضلعلی :

  از دی ماه سال  92 به پیشنهاد رییس واحد  عهده دار  انجمن های علمی ، ادبی ،هنری دانشجویی شده و وظیفه  اینجانب  جلسات با مسئولین انجمن ها پی گیری درخواست آنها و اخذ مجوزهای لازم و تخصیص اعتبارات مالی و گزارش نهایی آنها طی فرم های مربوطه به سازمان مرکزی  است .


   این واحد در ابتدا دارای  سه انجمن   در رشته های : (معماری علوم سیاسی حقوق  ) بوده است و فعالیت های آنها از سال 92 کاملا " مشهود و پویا گردیده  .

انتخابات اعضای دو انجمن دیگر در رشته  (حسابداری و تربیت بدنی) برگزار وجهت اخذ مجوز های لازم با سازمان مکاتبه گردیده است که هم اکنون 5 انجمن دارای مجوز می باشد. و انجمن های کامپیوتر و برق نیز در سال 95 در حال طی مراحل تصویب و تأسیس می باشند .

 

ازجمله فعالیت های انجمن ها طبق بخشنامه شامل :

1-بازدیدهای علمی  با رویکرد علمی پژوهشی  و یا شرکت در نشست ها کنفرانس ها و نمایشگاهای تخصصی داخلی می باشد که از یک روز الی دوروزه میباشد

2- برگزاری همایش های علمی با رویکرد کاملا " پژوهشی  حاکثر یک روزه  همراه با ارائه مقا له علمی

3-انتشار نشریه در چارچوب آیین نامه ها و اخبار عملکرد انجمن ها و مطالب عمومی و کاربردی  و مدیر مسئول و سردبیر باید از اعضای هیات علمی با حداقل مرتبه استادیاری  مورد تایید معاون پژوهش  وفناوری واحد باشد  وهر انجمن مجاز به یک نشریه  در سال می باشد .

4-برگزاری سخنرانی با رویکرد علمی پژوهشی  و سخنران باید دارای مرتبه استادیاری باشد

5- اجرای طرح های پژوهشی  اعضا مجاز هستند حداکثر یک طرح پژوهشی مرتبط با فعالیت انجمن در سال اجرا نمایند .

 

شماره تماس :  31313045    -34356623

 5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0