پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

    ***** فرم های ویژه دانشجویان******

<<< فرم تقاضای ثبت دروس معرفی به استاد >>>

<<< فرم تقاضای برگشت شهریه پایان نامه ارشد>>>

<<< تعهد نامه اخذ پایان نامه >>>

<<<
درخواست شرکت در آزمون جامع دکتری>>>
 

<<< فرم انتخاب استاد راهنما و انتخاب موضوع رساله دکتری>>>
------------------------------------------------------------------------------
    ***** فرم های ویژه اساتید *****


<<< فرم خام سوالات >>>

<<< درخواست ترفیع سالانه اعضاء هیئت علمی  >>>

<<< فرم های ارتقاء مرتبه اساتید >>>

<<<فرم تقاضای حذف دانشجویان غایب.>>>

<<< برگشت محرومیت از امتحان دانشجو >>>

<<<فرم تجدید نظر نمره >>>

<<< فرم قرارداد حق التدریس  >>>

<<< تخصیص ظرفیت راهنما >>>

<<<فرم صورتجلسه ارزیابی آزمون جامع >>>

-------------------------------------------------------------------


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0