پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  

سلام با صدور بخشنامه ایکه روز پنجشنبه 99/4/19 دریافت نمودیم  دانشجویان محترمیکه این ترم  (دوم 99-98)آزمون جامع دارندعلیرغم  روز پنجشنبه ازطریق واتساپ پیام ارسال گردید و مدارک همه متقاضیان  قبلا ارسال شده مجددا تصویر مدرک کارشناسی را لازم دارند لطفا هرچه سریعتر تصویر واضحی به شماره 34356649 با پیش شماره 034 فکس نمایید

 

 

  

اطلاعیه  نوبت دوم

نظر به تاکید سازمان مرکزی در بارگذاری هرچه سریعتر صورتجلسات تصویب موضوع وپروپوزال رساله دکتری واعلام تاریخ تصویب برای باردوم به دانشجویان مقطع دکتری اعلام میگردد هرچه سریعترنسبت به بارگذاری موضوع وپروپوزال خود درسامانه پژوهشیار اقدام نمایند در غیر اینصورت دانشگاه وگروه آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال تاریخ ومحتوای تصویب پروپوزل نخواهد داشت

روز چهارشنبه 98/11/30      دانشجویان آقای ملکی جلسه پیش دفاع دارند وخانمها داروئییان - میرزایی وآقایان پرموزه وفرامرزی جلسه دفاع از پروپوزال خود دارند همه دانشجویان به اساتید راهنما ومشاور وداوران خود یک نسخه از رساله و4 نفر بعدی ازپروپوزال خود ارسال نمایند ودرآن روز با همه بزرگواران هماهنگی جهت حضور بعمل آورند 

ضمنا آقای دکتر کاظمی که داور همگی هستند درآن روز نمی توانند حضور داشته باشند وبه جای ایشان خانم دکتر شکوه حضور می یابند لطفا با شماره ایشون 09134956830 تماس بفرمایید وبه آدرس ایشون یک نسخه ایمیل کنید shokoh.azaduniversity@gmail.com               

 

 

         برنامه کلاسی دکتری مدیریت در نیمسال دوم 99-98

 

مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت

استاد:دکتر بهشتی

تحلیل رفتاری در سازمان های اداری

استاد دکتر ضیاء الدینی

تجزیه وتحلیل مدلهای کیفی

دکترضیاء الدینی

پنجشنبه 10-8

و

12-10alt

تاریخ امتحان:2/4/99 ساعت 12

پنجشنبه 14-12

و

12-10alt

تاریخ امتحان :1/4/99 ساعت 12

پنجشنبه 16-14

و

18-16alt

تاریخ امتحان 2/4/99 ساعت 8

 
 
بدلیل عدم ارائه به موقع نسخه ای از رساله دانشجویان به اساتید داورجلسه پیش دفاع خانمها میر کمانداروارجمند وآقایان محمدی وزهیری به تاریخ 97/11/5 ساعت 8 تغییر کرد
 
 
 

دانشجویان محترم :خانمها شیما ارجمند- سیما میرکماندار- وآقایان زهیری ومحمدی  پیش دفاع  خودرا وآقایان فرامرزی -افراسیابی وخانم داروییان دفاع از پروپوزال خودرا وآقای شکرالهی دفاع نهایی خودرا درتاریخ 98/10/19برگزارمی نمایندضمنا بایستی ثبت نام درهمین نیمسال انجام شود وفرمهای مربوطه جهت دفاع ازپروپوزال - پیش دفاع - ودفاع نهایی را تکمیل وبه اینجانب ارائه نمایند

 

دانشجویان محترمیکه برای جلسه پیش دفاع ویا دفاع نهایی آمادگی خودرا به مدیرگروه اعلام میکنن بایستی فرم اعلام آمادگی دفاع نهایی خودرا تکمیل وبه اینجانب ارائه نمایند تاکلیه مدارک دانشجو بررسی شود ودرصورت نقص مدارک فرصت کامل شدن آنها ازسوی دانشجو باشد درصورت کامل نبودن مدارک وتسویه حساب نکردن وثبت نام تاهمان نیمسالی که تاریخ دفاع هست اجازه دفاع نخواهند داشت 

 

دانشجویان محترمیکه قصد دفاع از رساله خود دارند طبق مصوبات شورای پژوهشی 2 هفته جلوتر نسخه ای ازرساله به اساتید داور خود ارسال نمایند 

جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان آقایان فرامرزی - افراسیابی -وخانمها داروییان ودفاع نهایی جناب شکرالهی درتاریخ 98/10/4 کنسل شد متعاقبا تاریخ جدید اعلام میگردد

درتاریخ98/10/4 آقایان فرامرزی- افراسیابی -وخانم داروئییان   دفاع از پروپوزال و آقای شکرالهی دفاع نهایی دارند

 

 

 

مصاحبه آزمون جامع پنجشنبه 21آذر98 خواهد بود

 

کسانیکه در آزمون جامع نمره قبولی کسب نموده اند ولی هنوز موفق به ارائه نمره زبان (چه بصورت قطعی وچه مشروط )نگردیده اند وواحد رساله رااخذ کردند درهمین ترمیکه واحد رساله را انتخاب نموده اند میبایست نمره زبان را ارائه نمایند در غیر اینصورت رساله آنان حذف ومرخصی با احتساب  باید ثبت گردد

 

جهت شرکت در آزمون جامع نیمسال اول 99-98 علاوه برتکمیل فرم درخواست شرکت در آزمون جامع بایستی ثبت نام این واحد هم در این نیمسال انجام گیرد

 

لطفا هرچه سریعتر برنامه امتحانی را از تاریخ 14دی ماه تا26 دیماه ساعت 8و10و12 برنامه ریزی وارائه نمایید

 

 

آزمون جامع نیمسال اول 99-98 در تاریخ 98/9/14 بصورت متمرکز درواحد کرمان در سه نوبت ساعتهای  11-9 ،13-11  ،15-17

، وبرگزاری آزمون شفاهی از تاریخ 98/9/15 لغایت 98/9/22 در واحدهای مجری برگزار میگردد

ضمنا کلیه منابع درسایت دانشگاه آزاد واحد کرمان قرار دارد    

 جهت هر گونه ابهام با شماره 09133978187 آقای طاهری هماهنگی بعمل آورید

 

 

 

کارت ورود به جلسه آزمون جامع را ازسایت دانشگاه پرینت گرفته ومحل برگزاری آزمون دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد کرمان است آزمون طی 3 مرحله 9تا11 -11تا13- 15تا17 خواهد بود برای کسب اطلاعات بیشتر وارد سایت دانشگاه کرمان شوید کسانیکه بدهی دارند ونمیتوانند کارت ورودبه جلسه را دریافت نمایند با حسابداری تماس بگیرندوحسایداری همکاری خواهد نمود شماره تماس : 31313065 و31313061و31313051

تاریخ مصاحبه آزمون جامع 98/4/20 میباشد 

دانشجویانیکه متقاضی شرکت درآزمون جامع 98/4/13 میباشند وجدا ازتکمیل فرم درخواست شرکت درآزمون جامع که از سایت دانشگاه پرینت گرفته وبه امضاء مدیرگروه رساندند بایستی حتما درسیستم دانشگاه جهت نیمسال دوم 98-97 ثبت نام نمایند چون باید درلیست ارسال اسامی به استان ثبت شده باشند درصورت عدم اقدام دانشگاه به هیچ وجه پاسخگو قصور آنان نخواهد بود وعواقب این کوتاهی به دانشجو برمیگردد لذا تا 98/4/6 فرصت ثبت نام دارید

دانشجویان محترمیکه متقاضی شرکت درآزمون جامع 98/4/13 میباشند وهنوز فرم تقاضای شرکت درآزمون جامع را تکمیل ننموده اند ویا در سایت دانشگاه ثبت نام نکرده اند بدلیل اعلام اسامی به کرمان ظرف مدت امروز 98/3/23 اقدام به ثبت نام نمایند ضمنا مدارک لازمه (تصویر دانشنامه - ریز نمرات مقطع ارشد - تصویر شناسنامه - تصویر کارت ملی -تصویر وضعیت نظام برادران - مدرک زبان (درصورت کسب نمره 400 (بطورمشروط) ویا500 نمره قطعی به شماره 34356649-034 فکس نمایید درصورت نداشتن مدرک زبان بازهم با اخذ تعهدمیتواندثبت نام نمایند

 

منابع آزمون جامع گرایش مدیریت منابع : تحلیل رفتاری درسازمانهای اداری - نام کتاب ،مبانی رفتار سازمانی - نویسنده استیفن رابینز

                                                      استراتژیهای مدیریت منابع انسانی - نام کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،نویسنده مایکل ارمسترانگ

                                                     تحلیل مساءل برنامه ریزی نیروی انسانی - نام کتاب تحلیل مسائل وبرنامه ریزی نیروی انسانی  ،نویسنده دکتر رنگریز

 

منابع گرایش خط مشی : تحلیل رفتاری درسازمانهای اداری - نام کتاب ،مبانی رفتار سازمانی - نویسنده استیفن رابینز

                                   تئوریهای خط مشی گذاری عمومی  نام کتاب ،فرایند خط مشی گذاری دولتی پیشرفته  دکتر  گیوریان وربیعی   وفرایند خط مشی گذاری عمومی - دکتر دانش فرد

    اجرا وارزیابی خط مشی های عمومی نام کتاب اجرا وارزیابی خط مشی عمومی -نویسنده دکتر عباس منوریان

 

زمان برگزاری آزمون کتبی جامع از 98/3/31 به 98/4/13 روزپنجشنبه تغییر یافت ضمنا آزمون طی 2 نوبت صبح وعصر درواحد کرمان برگزار میگردد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

       
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه درسی دانشجویان مقطع دکترای  مدیریت ورودی مهر94 (گرایش تصمیم گیری .....

                        ترم سوم  -     ضمنا کلاس ها هر هفته  برگزار میگردد

 

 

 

 

 

تئوری های خط مشی گذاری عمومی

دکتر تابلی

سمینار درمسائل تصمیم گیری  خط مشی گذاری عمومی

دکتر ضیا

اجرا و ارزیابی  خط مشی گذاری عمومی

دکتر ضیا

 

 

 

جلسه اول

 

پنجشنبه 15/7/95

16-14

18-16alt

پنجشنبه 15/7/95

10-8

12-10 alt

پنجشنبه 15/7/95

12-10 alt

14-12

 

جلسه دوم

 

 

 

     

 

جلسه سوم

 

     

 

 

جلسه چهارم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه درسی دانشجویان مقطع دکترای  مدیریت ورودی مهر94 (گرایش مدیریت منابع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ترم سوم  -    ضمنا کلاس ها هر هفته برگزار میگردد

 

 

 

 

 

تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی

دکتر کاظمی

استراتژی های مدیریت منابع انسانی

دکتر بهشتی فر

سمینار بهره وری در بخش دولتی

دکتر بهشتی فر

 

 

 

جلسه اول

 

پنجشنبه 15/7/95

18-16

20-18 alt

پنجشنبه 15/7/95

12-10

14-12 alt

پنجشنبه 15/7/95

14-12

16-14  alt

 

جلسه دوم

 

 

 

     

 

جلسه سوم

 

     

 

 

جلسه چهارم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان محترمی که روز پنجشنبه 95/6/25 درآزمون جامع شرکت نموده اند چنانچه نمره حدنصاب لازم را بیاورندموظفند رتاریخ 95/7/1 در مصاحبه علمی ساعت 9 دردانشگاه حضوریابند

 

 

 

 

آزمون جامع گرایش تصمیم گیری ازتاریخ 95/6/25 به تاریخ 95/7/8 تغییریافت

دروس امتحانی 1- تئوریهای خط مش گذاری با دکتر پورکیانی 2- اجرای ارزیابی خط مش های عمومی دکترضیاء الدینی 3- تحلیل رفتاری در سازمانهای دولتی با دکتر بهشتی 

 

 

 

ساعت برنامه امتحان شفاهی  جامع  پنج شنبه 95/7/1 ساعت  9 برای گروه منابع انسانی میباشد

 

 

 

 

ساعات برنامه امتحان کتبی جامع - گرایش مدیریت منابع انسانی : 1- تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی (پنج شنبه  9صبح ) استادخانم دکتر بهشتی ---2- استراتژی های مدیریت منابع انسانی (پنج شنبه 12 ) استادخانم دکتر بهشتی )---- 3- سمیناربهره وری در بخش دولتی (پنج شنبه ساعت 15) استاد آقای دکتر کاظمی

 

گرایش تصمیم گیری وخط مشی گذاری: 1- تئوریهای خط مشی گذاری عمومی (پنج شنبه ساعت 9 صبح ) استادآقای دکتر تابلی 2- اجراوارزیابی خط مشی های عمومی (پنج شنبه ساعت 12) استاد آقای دکتر ضیاء الدینی ---3- سمیناردرمسائل تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی (پنج شنبه ساعت 15)استادآقای دکتر ضیاء الدینی

 

 

 

 

تاریخ آزمون جامع اصلاح شد از 2روز به یک روز تقلیل یافت تاریخ نهایی پنجشنبه 95/6/25 دردوساعت  اعلام شده خواهد بود

 

 

 

قابل  توجه دانشجویان  گرایش تصمیم گیری وخط مشی گذاری جهت آزمون جامع درس سمینار موظفند کتاب سمینارپژوهشهای کمی درمدیریت از الوانی - عادل آذر- حسن دانایی فر را مطالعه نمایند

 

 

 

دانشجویان ورودیهای 93 - تاریخ  کتبی آزمون جامع 24 و25 شهریورماه 95 طی دوروزدرساعتهای  9 صبح و14 بعدازظهربرگزارمیگردد---مصاحبه درتاریخ95/7/1خواهدبود.

 

 

 

قابل توجه دانشجویان ورودی 93 که کلیه دروس خودراگذرانده اند ومدرک زبان راارائه داده جهت آزمون جامع موظفند :

 

 

 

((
گرایش مدیریت منابع انسانی) 1- درس سمیناربهره وری : کتاب  عملکرد وبهره وری در سازمانهای دولتی وغیر انتفاعی ....نویسنده، برمن ترجمه مهدی

 

کاظمی ، که توسط دکترکاظمی تدریس شده --- (استراتژیهای  مدیریت منابع انسانی) 1- برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی ، دکتر بهشتی 2-

 

استراتژی های منابع انسانی  ، بامبرگرومشلوم ----(تحلیل مسائل برنامه ریزی منابع انسانی )،1- برنامه ریزی نیروی انسانی / بینسون وکیسون / ترجمه

 

 

جباری 2- منابع انسانی در هزاره سوم / دکتر رنگریز وعظیمی

 

 

دروس مربوط به تئوریهای خط مشی گذاری طبق نظر آقای دکتر پورکیانی ، جهت آمادگی آزمون جامع 1- تصمیم گیری وتعیین خط مشی از دکتر الوانی 2-

 

 

فرایندخط مشی گذاری عمومی از دکتر الوانی وفتاح شریف 3- فرایندخط مش گذاری از دکتر دانشور


 

 

گرایش خط مشی گذاری عمومی طبق نظر دکتر ضیاء الدینی : کلیه کتابهای اجرا وارزیابی  و کلیه کتابهای خط مشی گذاری وکتاب خط مشی گذاری / دکترضیاء الدینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان محترم خلاصه قوانین آموزشی در سایت معاونت آموزشی - اطلاعیه های آموزشی مطالعه فرمایید

 

 

 

 

قابل توجه کلیه ورودیهای 94 :براساس آخرین بخشنامه ارسالی ازسازمان ،مقررگردید دروس زبان تخصصی پیشرفته وروش تحقیق ورساله نویسی  برای کلیه دانشجویان اعم ازمرتبط وغیرمرتبط الزامی است.    ثبت درمورخه 94/08/24

 

 

 

چنانچه نمره آزمون هریک ازدروس  دانشجوی ورودی 94 کمتر از33/33باشد موظف است آن دروس رابصورت جبرانی بگذراند.

                                                                                      
94/08/24  ثبت درتاریخ

 

 

-- کلیه دانشجویانی که بدون آزمون به مقطع دکتری راه یافتند یا دانشجوی پژوهش محورند موظفند علاوه بر4 واحد الزامی - 6 واحد جبرانی تا(سقف 10 واحد )رابگذرانند.   ثبت درمورخه 94/08/24

 

---چنانچه درس پیشنیاز ی دارید (مختص مدرک های غیر مرتبط )  کلاسهایتان را با مقطع ارشد هماهنگ کنید                                                                

 

 5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0