پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

قابل توجه دانشجویان معماری مقطع ارشد.جهت انجام دفاع  بعد از تصویب پروپوزال حتما فرم های موجود در سایت دانشگاه را تکمیل نموده و نسبت به اخذ کد اقدام نمایید.ضمنا هماهنگی با استاد راهنما و مشاور به عهده دانشجو می باشد.پایان نامه را بعد از دریافت کد برای اساتید داور ارسال نمایید.
ضمنا فایل ارایه پایان نامه را حتما روی فلش مموری یا سی دی همراه خود داشته باشید.
دانشجویان گرامی دقت فرمایید که تمدید پایان نامه باید هر ترم تا قبل از برگزاری جلسه دفاع انجام گیرد.در صورتی که پایان نامه برای ترم ثبت نشده باشد امکان برگزاری دفاع در آن ترم نمی باشد.پیگیری این موضوع بعهده دانشجو می باشد.
جلسات دفاع دانشجویان ارشد معماری

 روز شنبه 28  بهمن ساعت 10
  نازنین رفیعی دانشجوی دکتر رشیدی
ساره طهماسبی،افسانه فاتحی ،حدیث سلطانی دانشجویان دکتر نیک پور
سوگل بهزادی دانشجوی دکتر غفاری

5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0