پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سلام

آزمون جامع در نیمسال اول 1400-99 درهفته آخر آذرماه  برگزارمیگردد وبصورت استانی ودر مرکز استان بخواهد بود ضمنا تا پایان همین هفته سامانه آموزشیار باز است اگر انتخاب واحد نکردین هرچه سریعتر اقدام نمایید   ثبت متن به تاریخ 99/8/26

 

        برنامه کلاسی  اعلام شده رشته روابط بین الملل مقطع دکتری نیمسال اول 400-99 ترم سوم

سازمان ملل متحد وامنیت جهانی

دکتر انوشه

نقش قدرت در روابط بین الملل   دکتر باقری زاده

اصول ناظر حقوقی در روابط بین الملل

دکتر بابایی

چهارشنبه 17-13

 

مدیریت بحران

دکتر حسنی باقری

هر هفته پنجشنبه 4-2

 

 

 

 

 

       

 

برنامه کلاسی  اعلام شده رشته روابط بین الملل مقطع دکتری نیمسال اول 400-99 ترم اول

 

تئوریهای روابط بین الملل

دکتر انوشه

 

 

روش تحقیق در روابط بین الملل

  دکتر باقری زاده

اقتصاد سیاسی بین الملل  دکتر گلپرور

 

پنجشنبه 14-12

 

زبان تخصصی پیشرفته

دکتر شریفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلام با صدور بخشنامه ایکه روز پنجشنبه 99/4/19 دریافت نمودیم  دانشجویان محترمیکه این ترم  (دوم 99-98)آزمون جامع دارندعلیرغم  روز پنجشنبه ازطریق واتساپ پیام ارسال گردید و مدارک همه متقاضیان  قبلا ارسال شده مجددا تصویر مدرک کارشناسی را لازم دارند لطفا هرچه سریعتر تصویر واضحی به شماره 34356649 با پیش شماره 034 فکس نمایید

 

 

 

 

اطلاعیه  نوبت دوم

نظر به تاکید سازمان مرکزی در بارگذاری هرچه سریعتر صورتجلسات تصویب موضوع وپروپوزال رساله دکتری واعلام تاریخ تصویب برای باردوم به دانشجویان مقطع دکتری اعلام میگردد هرچه سریعترنسبت به بارگذاری موضوع وپروپوزال خود درسامانه پژوهشیار اقدام نمایند در غیر اینصورت دانشگاه وگروه آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال تاریخ ومحتوای تصویب پروپوزل نخواهد داشت

 

 

دانشجویان محترمیکه اعلام پیش دفاع نمودید خانم سیف الدینی وآقایان دهقانی حسن زاده عسکری خاتمی شریف پور باتکمیل فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع در سایت دانشگاه قسمت معاونت علمی قسمت امور پزوهشی وفناوری پرینت گرفته تکمیا سپس به امضا استاد راهنما برسانید تاریخ جلسه پیش دفاع 99/4/25 خواهد بود

 

دانشجویان محترمیکه برای جلسه پیش دفاع ویا دفاع نهایی آمادگی خودرا به مدیرگروه اعلام میکنن بایستی فرم اعلام آمادگی دفاع نهایی خودرا تکمیل وبه اینجانب ارائه نمایند تاکلیه مدارک دانشجو بررسی شود ودرصورت نقص مدارک فرصت کامل شدن آنها ازسوی دانشجو باشد درصورت کامل نبودن مدارک وتسویه حساب نکردن وثبت نام تاهمان نیمسالی که تاریخ دفاع هستفاجازه دفاع نخواهند داشت 

 

 

 

کسانیکه در آزمون جامع نمره قبولی کسب نموده اند ولی هنوز موفق به ارائه نمره زبان (چه بصورت قطعی وچه مشروط )نگردیده اند وواحد رساله رااخذ کردند درهمین ترمیکه واحد رساله را انتخاب نموده اند میبایست نمره زبان را ارائه نمایند در غیر اینصورت رساله آنان حذف ومرخصی با احتساب  باید ثبت گردد

 

جهت شرکت در آزمون جامع نیمسال اول 99-98 علاوه برتکمیل فرم درخواست شرکت در آزمون جامع بایستی ثبت نام این واحد هم در این نیمسال انجام گیرد

 

لطفا هرچه سریعتر برنامه امتحانی را از تاریخ 14دی ماه تا26 دیماه ساعت 8و10و12 برنامه ریزی وارائه نمایید

 

 

آزمون جامع نیمسال اول 99-98 در تاریخ 98/9/14 بصورت متمرکز درواحد کرمان در سه نوبت ساعتهای  11-9 ،13-11  ،15-17 ، وبرگزاری آزمون شفاهی از تاریخ 98/9/15 لغایت 98/9/22 در واحدهای مجری برگزار میگردد

ضمنا کلیه منابع درسایت دانشگاه آزاد واحد کرمان قرار دارد    

 جهت هر گونه ابهام با شماره 09133978187 آقای طاهری هماهنگی بعمل آورید

 

 

 

 

ایمیل آقای دکتر بابایی ;babaie.isu@gmail.com

 

قابل توجه  دانشجویان ترم سوم برنامه کلاسی از پنج شنبه وجمعه به جمعه وشنبه تغییر یافت

 

 

با سلام

شنبه 98/8/25 جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان نامبرده در اطلاعیه قبلی آقایان توتونچی - اقبالی - خادمی -صفاهانی - تیموری - نوروزی -خانم زارع وجلسه پیش دفاع آقای شیرزاد برگزار میگردد

آدرس ایمیل اساتیدی که باید یه نسخه به آنها ارسال نمایید

a_anooshin@yahoo.com

majid_golparvar@yahoo.com

mehdihasanib51@gmail.com

Ali_bagherizadeh@yahoo.com

 

آقای شیرزاد که متقاضی پیش دفاع هستند وآقایان توتونچی - اقبالی - خادمی - تیموری - نوروزی - صفاهانی - وخانم زارع که متقاضی دفاع از پروپوزالند طبق نظر آقای دکتر انوشه مقرر گردید یه نسخه به آدرس ایمیل اساتید :آقایان دکتر: باقری زاده - انوشه - گل پرور- حسنی باقری - بابایی ارسال نمایند تاتاریخ دفاع را متعاقبا اعلام نمایند

 

 

 

طبق بخشنامه صادره (مورخه 98/7/20) دانشجویان میتوانند در ترم قبل از آزمون جامع یعنی نیمسال آخر دوره آموزشی )با درس جبرانی مجوز اخذ 12 واحد درسی صادرشده است

با سلام کلیه کلاس های جناب دکتر باقری زاده جمعه مورخ 26 مهر ماه کنسل میباشد

قابل توجه دانشجویان محترم ارشد مطالعات منطقه ای

در روز های اا ، 12 ، 25 ، 26 مهر ماه 9 ، 10 ، 23 ، 24 آبان 7،8 ،21،22 آذر ماه طبق برنامه کلاسی تشکیل میگردد.

 

 

 

قابل توجه دانشجویان کلاسهای ورودی 98 پنجشنبه وجمعه این هفته 11 و12 مهر ماه تشکیل میگردد

وجهت ورودیهای 97 جمعه وشنبه این هفته 12و13 مهرماه تشکیل میگردد

 

 

برنامه ارائه شده ورودیهای 97 در ترم سوم (مهر99-98)

سیاست خارجی درتئوری وعمل انقلاب اسلامی وبازتاب آن در روابط بین الملل ج)

سازمان ملل متحد وامنیت جهانی

 

نقش قدرت در روابط بین الملل

دکتر انوشه  جمعه

8-12

دکترحسنی باقری شنبه

عصر17-13

دکترگل پرور جمعه

14-18

دکتر باقری زاده

صبح شنبه12-8

       
       
       
       

                                                                   

برنامه ورودیهای 99-98 ترم اول                                              

 

زبان تخصصی پیشرفته (ج) روش تحقیق ومقاله نویسی(ج) تئوریهای روابط بین الملل (ج) سیاست بین الملل (ج)
دکتر شریفی عصر پنج شنبه16-12 دکتر باقری زاده عصر پنجشنبه 20-16 دکتر انوشه صبح پنجشنبه12-8 دکتر بابایی صبح جمعه12-8
       
       
       
       

 

قابل توجه دانشجویانیکه جهت دفاع از پروپوزال خود اعلام آمادگی نمودند

خانم امجدی ،آقایان رحمتی - توتونچی - کهرزایی - هاشمی - شکری

روز شنبه98/4/29 ساعت 8 حضور داشته باشید -  با آرزوی موفقیت

 

آقایان سعیدی - صفاهانی جهت مصاحبه آزمون جامع شنبه 98/4/29 ساعت 11 دردانشگاه حضور داشته باشید

 

 

تاریخ مصاحبه آزمون جامع که قراربود 98/4/20 برگزار شود به تاریخ 98/4/23 تغییر یافت

ضمنا تاریخ دفاع ازپروپوزال دانشجویان متعاقبا اعلام میگردد

 

دانشجویان محترمیکه متقاضی دفاع از پروپوزال خود هستندبه اسامی  1- آقایان توتونچی - شکری- کهرزایی- رحمتی - هاشمی وخانم امجدی یک نسخه ازپروپوزال خودرا به ایمیل اساتید ،دکتر بابایی دکتر حسنی باقری ودکترانوشه ودکتر باقری زاده ارسال نمایند آدرس ایمیل :     

mehdi.hassanibakri@gmail.com

a_anooshin@yahoo.com

ali_bagherizadeh@yahoo.com

babaie.isu@gmail.com

کارت ورود به جلسه آزمون جامع را ازسایت دانشگاه پرینت گرفته ومحل برگزاری آزمون دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد کرمان است آزمون طی 3 مرحله 9تا11 -11تا13- 15تا17 خواهد بود برای کسب اطلاعات بیشتر وارد سایت دانشگاه کرمان شوید کسانیکه بدهی دارند ونمیتوانند کارت ورودبه جلسه را دریافت نمایند با حسابداری تماس بگیرندوحسایداری همکاری خواهد نمود شماره تماس : 31313065 و31313061و31313051

 

 

تاریخ مصاحبه آزمون جامع 98/4/20میباشدوتاریخ دفاع از پروپوزال دانشجویانیکه واحد رساله را اخذ نموده اند درهمین تاریخ ذکرشده میباشد

 

 

کلیه دانشجویانیکه متقاضی شرکت درازمون جامع 98/4/13 میباشند به جز فرم شرکت درآزمون جامع که ازسایت دانشگاه پرینت گرفته وتکمیل مینمایندوبه امضاء مدیرگروه میرسانند بایستی حتما درسیستم دانشگاه جهت نیمسال دوم 98-97 ثبت نام نمایند درصورت عدم اقدام دراین خصوص دانشگاه درقبال اعلام اسامی متقاضیان شرکت درآزمون  جامع به استان پاسخگو نمیباشد وعواقب آن بعهده خود دانشجو است لذا چنانچه تاکنون اقدام ننموده اید تا 98/4/6 فرصت دارید ثبت نام نیمسال دوم را انجام دهید 

 

دانشجویان محترمیکه متقاضی شرکت درآزمون جامع 98/4/13 میباشند وهنوز فرم تقاضای شرکت درآزمون جامع را تکمیل ننموده اند ویا در سایت دانشگاه ثبت نام نکرده اند بدلیل اعلام اسامی به کرمان ظرف مدت امروز 98/3/23 اقدام به ثبت نام نمایند ضمنا مدارک لازمه (تصویر دانشنامه - ریز نمرات مقطع ارشد - تصویر شناسنامه - تصویر کارت ملی -تصویر وضعیت نظام برادران - مدرک زبان (درصورت کسب نمره 400 (بطورمشروط) ویا500 نمره قطعی به شماره 34356649-034 فکس نمایید اگرهم نمره زبان ندارند میتواند با اخذ تعهد ثبت نام نمایند

 

 

دانشجویان محترم : با توجه به راه اندازی سامانه پژوهشیار وجهت سرعت بخشیدن به روند کار در انتقال اطلاعات از سامانه قبلی ،به سامانه پزوهشیار که بزودی بسته خواهد شد دراولویت کاری خود قراردهید این مورد درخصوص دانشجویانیکه کد گرفته اند ومنتظر وقت دفاع اندو دانشجویانیکه قصد ثبت نام داریدتمامی مراحل از ثبت نام تا مرحله دفاع را بایستی درسامانه جدید ثبت نمایید

 

کلاس آقای دکتر اسلامی 98/3/12 تشکیل میگردد

زمان برگزاری آزمون کتبی جامع از 98/3/31 به پنجشنبه 98/4/13 طی دونوبت صبح وعصر در واحد کرمان تغییر یافت

 

کلاس آقای دکتر اسلامی 98/2/22  و98/3/12 تشکیل میگردد

 

منابع آزمون جامع :

(نقد وارزیابی تئوریهای روابط بین الملل ): مباحث مطرح شده درکلاس -- نظریه های روابط بین الملل رابرت جکسون /مهدی ذاکریان /-----نظریه های جدید درروابط بین الملل /مجید بزرگی --- درآمدی به روابط بین الملل رابرت جکسون /مهدی ذاکریان ---تحول مفاهیم درروابط بین الملل /حمیرا مشیرزاده ----نظریه های روابط بین الملل /جوزف نای ورابرت کوهن/ وحید بزرگی ---کاربرد نظریات روابط بین الملل /عبدالعلی قوام ---- نظریه های متعارض در روابط بین الملل /رابرت فالتز گراف /وحید بزرگی وعلیرضا طیب

2- ایران وکشورهای همسایه ): مباحث مطرح شده درکلاس -- تاریخ فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر جدید/ محمد مهدی ملایری -- نظریه های سیاست خارجی / حمیرا مشیرزاده -- روابط ایران وعربستان در قرن بیستم / حمید احمدی --- روابط فرهنگی ایران وهمسایگان / حمید احمدی iran and arab spring /hamid ahmadi

3- روش شناخت در روابط بین الملل ): مباحث مطرح شده درکلاس -- نظریه وزبر نظریه در روابط بین الملل /فرد چرنوف /علیرضا طیب ----چیستی علم /آلن اف .چالمرز/سعید زیبا کلام ---زبر نظریه اسلامی در روابط بین الملل /دهقانی فیروز آبادی

 

 

 

 

کلاس آقای دکتر اسلامی 98/2/8 تشکیل میگردد

 

قابل توجه دانشجویانیکه درنیمسال دوم 98-97 متقاضی شرکت آزمون جامع اند 1- تاریخ آزمون روز جمعه98/3/31

 

میباشد 2- چنانچه آمادگی شرکت درآزمون را دارید موظفید فرم آمادگی آزمون جامع را ازسایت معاونت آموزشی

 

(فرمها) پرینت گرفته وتکمیل نمایید وبه امضاء مدیرگروه  برسانید عدم تکمیل فرم به منزله انصراف از

 

شرکت درآزمون است 

 

 

دانشجویان محترم کلاس اصول حاکم بر روابط بین الملل آقای دکتر

اسلامی 25/1/98 تشکیل میشود

تاریخهای تشکیل کلاسهای  نیمسال دوم 98-97

هفته اول - 2و3 اسفند97

هفته دوم- 16و17 اسفند97

هفته سوم -22و23 فروردین 98                                          تشکیل کلاس های دکتر اسلامی بعد ازتاریخ  25 /1/متعاقبا اعلام میگردد

هفته چهارم - 5و6- اردیبهشت 98

هفته پنجم - 19و20اردیبهشت 98

هفته ششم - 2و3 اردیبهشت 98

 

 

برنامه کلاسی دکترای روابط بین الملل ورودی ترم اول

 

نقد و ارزیابی تئوری های روابط بین الملل

 

 

زبان تخصصی (1)

 

 

روش شناخت در روابط بین الملل

 

 

روش تحقیق

دکتر باقری زاده

 

 

 

 

       

 

 

       

 

 
       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

         برنامه کلاسی دکترای روابط بین الملل ترم دوم97/98

 

 

ایران و کشورهای همسایه

دکتر باقری زاده
 

 

 

 

زبان تخصصی پیشرفته 2

دکتر شریفی

 

 

مسائل جاری بین المللی و مناطق بحرانی

دکتر انوشه

 

 

اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل

دکتر اسلامی

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

     

ترم سوم

 

 

نقش قدرت در سیاست بین الملل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تئوری و عمل اقتصاد سیاسی بین الملل

سازمان ملل و امنیت جهانی

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان ورودی 94 به بعد چنانچه درآزمون ورودی نمره دروسشان از33/33 کمتربوده بایستی سوای درس

 

زبان تخصصی وروش تحقیق تاسقف 6 واحد جبرانی بامقطع ارشد بگذرانند

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ جدید آزمون جامع درشهریورماه اعلام شد تاریخهای اعلام شده قبلی لغو گردیدتاریخ - ساعت - ودروس آزمون جامع بقرارزیر اعلام میگردد
دانشجویان محترم  خلاصه قوانین آموزشی  درسایت  معاونت آموزشی - اطلاعیه های آموزشی  مطالعه فرمایید

                                                              

 

         

 

جلسه اول

 

       

جلسه دوم

 

       

 

جلسه سوم

 

       

جلسه چهارم 

 

 

 

 

 

 

 

            


                                                                      
 

 

 
 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

قابل توجه


دانشجویان محترم : کسانیکه گواهینامه  مربوط به  ازمون زبان طبق بخشنامه ایکه درپورتال واحد ثبت شده نمره لازمه  را کسب نموده اند ،جهت آزمون جامع که در خردادماه برگزار میگردد موظفنددروس :تئوریهای روابط بین الملل - سیاست خارجی وسیاست بین الملل - مطالعات منطقه ای - روش شناخت - اقتصاد سیاسی بین الملل را مطالعه نمایند     


قابل توجه کلیه ورودیهای 94 :براساس آخرین بخشنامه ارسالی ازسازمان ،مقررگردید دروس زبان تخصصی پیشرفته وروش تحقیق ورساله نویسی  برای کلیه دانشجویان اعم ازمرتبط وغیرمرتبط الزامی باشد

ضمنا دانشجویانیکه درآزمون ورودی نمره هریک ازدروسشان
کمتراز33/33 باشد موظفند آن درس رابامقطع پایینتر بصورت جبرانی اخذ نمایند 


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0