پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام ونام خانوادگی :   دکتر سید محمد رضا حسینی پور                     رتبه علمی : استادیار

 

مدرک تحصیلی : دکتری اقتصاد کشاورزی                                         تلفن : 31313080


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0