پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

      نام و نام خانوادگی: محمد صادق هاشمی پور           رشته: طراحی و نقشه کشی صنعتی

سمت : مدیر روابط عمومی                                 تلفن : 31313093

ایمیل :       RERafsanjan@gmail.com       RERafsanjan@yahoo.com

 

پیام

فلسفه وجودی روابط عمومی، بخش كیفیت ارتباطات سازمانی و تعمیق آن است. به عبارت دیگر روابط عمومی نهادی است كه تحت نظارت ریاست واحد موظف است كیفیت، ماهیت و چگونگی ارتباطات عمودی و افقی سازمانی را برآورد كند و همچنین با تدوین راهبرد و برنامه مناسب در تدوین و گسترش آن بكوشد.

ظرف چند سال گذشته و براساس درك این امر گام های مهمی در دانشگاه آزاد اسلامی برداشته شده است كه اخبار و رویدادهای دانشگاه را پوشش داده و پخش می كند. علاوه بر این نشریه و خبر نامه هایی توسط مركز روابط عمومی دانشگاه منتشر می شوند. مورد اول یعنی خبرگزاری، بیشتر درصدد گسترش ارتباطات عمودی و نزدیكی با مردم است، در حالی كه انتشار خبرنامه در جهت گسترش ارتباطات با ادارات و نهادهای دیگر صورت می پذیرد.

مقایسه وضعیت روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی با همین نهاد در دانشگاه های دولتی می تواند میزان اهمیت این نهاد را در دانشگاه آزاد اسلامی برای ما آشكار سازد . اما با وجود این و با احتمال قریب به یقین، هنوز روابط عمومی های دانشگاه آزاد اسلامی تا رسیدن به نقطه آرمانی فاصله زیادی دارند، ماهیت و طبیعت روابط عمومی بیشتر در حیات سیك حرفه تجربی می گنجد تا یك رهیافت نظری ناب و درست به همین خاطر آموزش و یادگیری روابط عمومی نیز بیشتر از راه تجربه ممكن است.

 

عملکرد روابط عمومی  

 •     خبرنگار خبرگزاری آنا وروزنامه فرهیختگان

  §         چاپ نشریات مختلف درسطح دانشگاه ،وهمچنین علاوه برچاپ نشریات انعکاس اخبار دانشگاه در

             روزنامه های محلی شهرستان ،استان وخبرگزاری آناوفرهیختگان به صورت روزانه ومستمر  

 • حضور دو كمیته برگزاری آزمون و بررسی تصمیمات گرفته شده در خصوص برگزاری آزمون
 • ارائه اطلاعات مربوطه به آزمون از قبیل تعداد شركت كنندگان ، رشته های تحصیلی و ... به خبرگزاریها، جراید رفسنجان
 • تعیین حوزه های امتحانی و ارائه مشخصات و آدرس محل برگزاری آزمون
 • نصب راهنما و توضیحات لازم جهت حوزه های امتحانی
 • تهیه تصاویر بصورت فیلم عكس از حوزه های آزمون
 • تهیه بروشوری از تاریخچه دانشگاه و ارائه آن به داوطلبین
 • جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید
 • اجرای كل برنامه جلسه توجیهی به عهده روابط عمومی می باشد از قبیل اجرا و هماهنگی مراسم، تهیه و پخش كلیپ معرفی دانشگاه ، فیلمبرداری و عكاسی مراسم راهنمایی شركت كنندگان (دانشجویان ورودی جدید)
 • همایش ها مراسمات مناسبتی از قبیل جشن ها ، سوگواری ها و كنفرانس ها و ...
 • راه اندازی صفحه مخصوص روابط عمومی در وب سایت واحد.
 • بكارگیری افرادی تحت عنوان رابطین روابط عمومی در دانشكده ها با توجه به وسعت فیزیكی دانشگاه.
 • پیگیری طرح استفاده از تلفن گویا و مكانیزاسیون اطلاع رسانی در واحد در سطح داخل و خارج از كشور.
 • استفاده از تابلو های دیجیتال بجای پلاكاردهای پارچه ای جهت اطلاع رسانی.
 • استفاده از تابلوهای راهنما با شیوه و سبكهای نوین.
 • راه اندازی و فعال كردن بیش از پیش دفتر خبرگزاری ایسكانیوز و ارسال اخبار به روز در سایت ایسكانیوز.
 • برنامه مصاحبه با چهره های موفق و افراد شاخص در واحد و سطح شهر و منطقه.
 • راه اندازی مجدد خبرنامه واحد كه چند وقتی است به تعویق افتاده استچاپ كاتالوگ واحد به صورت سالانه.
 • تنظیم تقویم دانشگاهی روابط عمومی و اجرای برنامه های سال تحصیلی.
 • دعوت از چهره های ماندگار و موفق در زمینه های مختلف علمی جهت ارائه سخنرانی در واحدباهمکاری معاونین محترم و...
 • ارتباط بیش از پیش با سازمان ها و نهادهای شهر و استان جهت هر چه بیشتر شناساندن دانشگاه آزاد اسلامی و فعالیت های آن و تنویر افكار عمومی.

 

 

 5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0