نام و نام خانوادگی :  مقداد مهدوی فرد     مدرک : کارشناسی گیاه پزشکی  

 سمت :  کارشناس آزمایشگاه                      تلفن :   31313047

                               ایمیل : mm.mahdavifard@gmail.com

 

شرح فعالیت های کارشناس آزمایشگاه

-         رسیدگی به امور آزمایشگاه

-         تهیه مواد شیمیایی و دستگاه های آزمایشگاهی مورد نیاز

-         تعمیر و سرویس  و نگهداری دستگاه های آزمایشگاهی

-         تهیه و تدارک نمونه های گیاهی و جانوری مورد نیاز جهت دروس آزمایشگاهی

-         همکاری با اساتید در فعالیت های آزمایشگاهی

-         همکاری با دانشجویان در انجام امور پژوهشی

-         تهیه و ساخت مواد اولیه  و مورد نیاز آزمایشات

-         نظارت بر عملکرد دانشجویان در حین فعالیت آژمایشگاهی

-         برگزاری بازدید ها و اردوهای علمی مرتبط با دروس آزمایشگاه

- کارشناس طرح ساها

فعالیت های فوق برنامه

-         انجام چندین طرح پژوهشی با همکاری اساتید و دانشجویان

-         مسوولیت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به مدت 4 سال

-         همکاری در برگزاری همایش های دانشگاه

-         پیگیری برگزاری اردوهای علمی فرهنگی

-           


آدرس

 

رفسنجان-بلوار ولایت 
کد پستی: 7718184483   
تلفن:31313000  
نمابر: 34356649

 

 

 


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0