خوابگاه
خوابگاه دخترانه حضرت معصومه دانشگاه واقع در داخل دانشگاه ودارای اتاقهای یک نفره،دونفره،سه نفره،چهارنفره ومجهز به تمام امکانات مورد نیاز دانشجویان از قبیل سایت اینترنت،سالن مطالعه،بوفه،فضاهای ورزشی و...پذیرای دانشجویان می باشد.
شماره تماس خوابگاه:31313035-034تصاویر خوابگاه

آدرس

 

رفسنجان-بلوار ولایت 
کد پستی: 7718184483   
تلفن:31313000  
نمابر: 34356649

 

 

 


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0