نام ونام خانوادگی : امان الله علیمرادی               رتبه علمی : استادیار

 

مدرک تحصیلی :دکتری                        تلفن : 31313010

 

 

 

 

 


 


آدرس

 

رفسنجان-بلوار ولایت 
کد پستی: 7718184483   
تلفن:31313000  
نمابر: 34356649

 

 

 


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0