پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جلسات دفاع رشته حقوق جزا و جرم شناسی
یادآوری : تمامی دانشجویان مقطع ارشد بایستی حداقل در دو جلسه دفاع پایان نامه حضور داشته باشند تا بتوانند وقت دفاع برای پایان نامه خود دریافت نمایند.

ضمنا فایل ارایه پایان نامه را حتما روی فلش مموری یا سی دی همراه خود داشته باشید.

تاریخ وساعت جلسات بعد از هماهنگی با اساتید محترم اعلام می شود.هماهنگی با استاد راهنما و مشاور به عهده دانشجو می باشد.

دانشجویان گرامی دقت فرمایید که تمدید پایان نامه باید هر ترم تا قبل از برگزاری جلسه دفاع انجام گیرد.در صورتی که پایان نامه برای ترم ثبت نشده باشد امکان برگزاری دفاع در آن ترم نمی باشد.پیگیری این موضوع بعهده دانشجو می باشد.

 

 

 

----------------------------------

پنجشنبه 30 خرداد  ساعت 9

زهرا طالبی - اردشیر محمدی- مصطفی تهامی
دانشجویان دکتر امینی زاده

شنبه 1 تیر ساعت 9 دانشجوی دکتر طبیب زاده

منصوره رفیعی


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0