پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

گروه

مدیر گروه

تلفن دفتر

عکس

حقوق عمومی(دکتری)

آقای دکتر محمدحسین رمضانی


     
  علوم سیاسی و روابط بین الملل   آقای دکتر علی باقری زاده    
 مدیریت دولتی 
 آقای دکتر محمد ضیاالدینی

 31313081  

معماری

 

آقای دکتر علیرضا غفاری


       

جزا و جرم شناسی

آقای دکتر مهدی احمدی موسوی

31313090

 

حقوق خصوصی

آقای دکتر ابوالفضل جعفری


      

حقوق وعلوم قضائی
- حقوق عمومی(ارشد)

خانم دکتر پونه طبیب زاده

31313090

 

مهندسی کامپیوتر- فنآوری اطلاعات
 

 

آقای دکتر امیر رجبی بهجت

31313132

      

حسابداری
 

آقای دکتر علی نمازیان

31313085

 

مهندسی عمران

 

آقای مهندس وحید شریفی

31313015

 


مهندسی برق

 

 

خانم دکتر ریحانه طاهری

31313097

  

گیاه پزشکی - حشره شناسی

آقای دکتر محمدرضا حسنی

31313082

   

بیماری شناسی

خانم  دکتر فاطمه حسن زاده

 31313077

   

معارف اسلامی
و دروس عمومی

حجه الاسلام حسین بخشی

31313011

  

علوم اقتصادی

  


 

 

صنایع غذائی

 

خانم ناهید واصلی

 31313098

  

      علوم تربیتی - روانشناسی

خانم دکتر مژده نورمحمدیان


       

گرافیک - نقاشی

خانم ندا محمدخانی

 

   

تربیت بدنی

آقای علی محمدصادقی


31313097

         


مهندسی مکانیک 

آقای دکتر محمد رزانی

3256646

      

مهندسی معدن

آقای دکتر مجتبی قائمی


       

دروس ریاضی و فیزیک

آقای دکتر حسین دهقانی

          


 5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0