پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

    


 

نام ونام خانوادگی حسن تاجیک محمدیه     مدرک :دکتری زبان و ادبیات فارسی

تلفن : 31313030                               ایمیل :معرفی

معاونت فرهنگی - دانشجویی تعيين كننده سياستها،برنامه ريزيها،اجراونظارت برارائه خدمات رفاهي به دانشجويان وهمچنين بسترسازي جهت تسهيل امورآموزش ويادگيري،اجراي فعاليتهاي مختلف دانشجويان با استفاده بهينه ازامكانات موجود دربخشهاي مختلف مديريتي خويش شامل مديريت اموردانشجويي ومديريت تربيت بدني مي باشد.


عمده وظايف اين معاونت بدين شرح ميباشد :

اداره كليه اموردانشجويي دانشگاه

مطالعه واتخاذتصميم درباره مسائل ومشكلات دانشجويي

نظارت براجراي قوانين وآيين نامه هاي دانشجويي

نظارت برواحدهاي وابسته به منظورحصول اطمينان ازحسن اجراي وظايف آنها

نظارت برتوسعه وتعميم رشته هاي مختلف ورزشي دردانشگاه وايجادتسهيلات لازم دراين زمينه

نظارت و كنترل بر فعالیت‌های كمیته انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه.

برنامه‌ریزی، تقسیم كار و زمانبندی كار بین کارمندان

رسیدگی به پیشنهادها و انتقادهای دانشجویان در رابطه با فعالیت‌های معاونت.

تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های مختلف دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب

انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه


 حوزه شامل قسمتهای ذیل  است :

- مشولین - مركز مشاوره- امور خوابگاهها-اموردانشجویی- كمیته انضباطی - تربیت بدنی  

- فارغ التحصیلان- كانون فارغ التحصیلان -  كانون هلال احمر

شرح وظایف برخی از قسمتها به شرح زیر است:

- نقل وانتقالات دانشجویی: دانشجویان گرامی پس از یك نیمسال ثبت نام در دانشگاه می توانند تقاضای انتقال و یا میهمانی به واحد های دانشگاهی دیگر نمایند.

مشمولین: این بخش از حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه وظیفه بررسی سوابق نظام وظیفه دانشجویان مشمول را بر عهده دارد .اهم فعالیتهای انجام شده در این اداره عبارتنداز :


بررسی سوابق نظام وظیفه دانشجویان مشمول وصدور مجوز لازم جهت ثبت نام وادامه تحصیل آنان در مقاطع مختلف (ورودی های جدید).

- صدور درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول مجاز به ادامه تحصیل.

- صدور گواهی فراغت از تحصیل، انصراف، اخراج و یا ترك تحصیل.

- صدور گواهی اشتغال به تحصیل (اداره مشمولین طبق دستور العمل معاونت وظیفه عمومی ناجا فقط مجازبه یك نوع گواهی اشتغال به تحصیل می باشد و آن مربوط به معافیت كفالت می باشد ودر بقیه موارد (‌صدور هر نوع گواهی اشتغال به تحصیل بر عهده اداره مشمولین نمی باشد).

- هماهنگی مستمر با حوزه نظام وظیفه در جهت حل مشكلات دانشجویان مشمول، پاسخگویی به سؤالات مربوط به نظام وظیفه دانشجویان مشمول.

حال به توجه به حساسیت و اهمیت موضوع برای آشنایی بهتر شما عزیزان با قوانین ومقررات نظام وظیفه به امور مشولین مراجعه نماید:

مسئول :خانم لشکری

مركز مشاوره : مركز مشاوره و راهنمایی دانشگاه، واحدی است زیر نظر معاونت دانشجویی، ‌متشكل از كادر متخصص روانشناس و مشاور در زمینه مشكلات خانوادگی، تحصیلی، ‌ازدواج، ‌شخصیتی، عاطفی، روانی، زناشویی، تربیتی، جنسی، رفتاری و ارتباطی كه در تمام ایام هفته در دانشکده مدیریت درخدمت دانشجویان، كاركنان، می باشد. آشنایی بیشتر با مرکز مشاوره باشماره 3203035 تماس حاصل فرمایید ویابه سایت دانشگاه مرکز مشاوره مراجعه نمایید.

امور خوابگاهها: خوابگاههای دانشگاه آزاداسلامی واحد رفسنجان‌ با ظرفیت تقریبی 400نفر در سه ساختمان مجزا، دارای اتاقهای مجهز به تختهای دو طبقه با تعداد دانشجوی متناسب با فضای اتاق. هر اتاق دارای یك دستگاه یخچال فریزر، موکت، جاكفشی، کتابخانه وکمد لباس و پرده با روشنایی مناسب است. خوابگاه دارای سالن مجزا جهت مطالعه (با میز و صندلی)‌، نمازخانه (‌مفروش)‌، ‌تلویزیون،‌ وسایل كامل ورزشی ، مشاوره، كامپیوتر. خوابگاه مجهز به سیستم تلفن كارتی و خط آزاد( متناسب با تعداد دانشجو ) همچنین تلفنهای داخلی مجهز به سیستم سانترال. سیستم روشنایی اضطراری، سیستم اتفاء حریق و غیره دانشجویان عزیز می توانند جهت ثبت نام و تكمیل قرارداد به امور خوابگاهها مراجعه نمایند ( بدیهی است هنگام ثبت نام ورودی جدید محلهای مشخص شده جهت ثبت نام در نظر گرفته می شود

مسئول: خانم هاشمی نسب

تربیت بدنی: تربیت بدنی دانشگاه در رشته های ورزشی دارت، ، والیبال، دو و میدانی، آمادگی جسمانی، ، فوتبال، بسكتبال، كاراته (كنترلی)‌‌، ‌تنیس روی میز، بدمینتون، شطرنج و.. ‌فعالیت دارد. دانشجویان عزیز می توانند جهت ثبت نام به اداره تربیت بدنی واقع در دانشکده فنی دانشگاه حوزه معاونت دانشجویی مراجعه نمایند. دانشجویان در صورت شركت در مسابقا ت منطقه هفت دانشگاه های آزاد اسلامی و كسب عناوین قهرمانی ( اول، ‌دوم، ‌سوم ) به ترتیب از 20 درصد ، 15 درصد ‌و 10 درصد تخفیف شهریه بهره مند خواهند شد.دانشجویانی كه در سطح منطقه هفت دانشگاه آزاداسلامی مقام اول را كسب می نمایند به مسابقات سراسری اعزام می شوند ود رصورت كسب مقام اول ،‌دوم ، سوم به ترتیب از 30 درصد، 25 درصد، 20 درصد تخفیف شهریه بهره مند خواهند شد.

مسئول:آقای صادقی

فارغ التحصیلان :ارائه برگ تسویه حساب به دانشجویان فارغ التحصیل، اخراجی، انصرافی، انتقالی و تحویل مدارك مورد نظر جهت صدور مدرك. صدور مدرك و گواهینامه موقت و دانشنامه، معرفی دانشجویان مشمول به اداره مشمولین جهت اخذ معرفی به حوزه نظام وظیفه، ارائه ریز نمرات به دانشجویان فارغ التحصیل طبق ضوابط دانشگاه، ارائه گواهینامه های موقت ودانشنامه های تأیید شده به فارغ التحصیلان.

مسئول: آقای اسدی

امور دانشجویی: صدور كارت سلف دانشجویی‌كلیه دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه بعداز ثبت نام از اداره خدمات دانشجویی دانشكده ها كارت دریافت می نمایند.

-ایاب وذهاب :دانشجویان می توانند جهت دریافت کارت همه روزه از ساعت 11:30الی 13به نگهبانیدانشگاه مراجعه نمایند .

- بیمه حوادث دانشجویی : نظر به اینكه كلیه دانشجویان هنگام ثبت نام تحت پوشش صندوق بیمه حوادث سازمان مركزی دانشگاه آزاداسلامی قرار می گیرند لذا در صورت بروز هرگونه حادثه می توانند جهت پیگیری امور مربوطه بااسناد معتبر به اداره خدمات دانشجویی مراجعه نمایند.

كمیته انضباطی: در راستای دستیابی به اهداف عالی علمی وفرهنگی در محیطی سالم وهمچنین فراهم نمودن فضایی آرام برای دانش پژوهان گرامی به جهت شكوفا نمودن استعداد های جوانان طالب علم میهن اسلامیمان، كمیته انضباطی دانشگاه به منظور صیانت ازحریم دانشجو و دانشگاه وظیفه رسیدگی به تخلفات (آموزشی و اخلاقی) دانشجویان را در چارچوب قوانین و مقررات مدون انضباطی دانشگاه به عهده دارد.

دبیر كمیته انضباطی :آقای بمانی

 

               

 


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0