پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


معرفی کارکنان حوزه معاونت علمی بخش  آموزشی

معاون علمی: آقای علی باقری زاده


اداره خدمات آموزشی

رئیس اداره آموزش: آقای ابراهیم انوشه


کارشناسان حوزه آموزش

کارشناسان آموزشی:  آقای مسلم خدابخشی- سرکارخانم کوچکی - سرکار خانم جعفر پور  - سرکار خانم قاسمی - آقای محمد سعید آخوندی - سرکار خانم حسن شاهی-آقای صادق هاشمی .اداره امتحانات

رئیس اداره امتحانات : آقای حسن بمانیاداره گسترش رشته های تحصیلی

سرکار خانم رنجبر
  

 

 

اداره کارگزینی هیئت علمی

 مسنول کارکزینی هیئت علمی: سرکار خانم برازش 

شرح وظایف

 

 

 

رئیس اداره خدمات آموزشی

- تدوین شرح وظایف کارشناسان آموزشی و ابلاغ رسمی آن

- نظارت, كنترل و ارزیابی چگونگی انجام كار هر كدام از همكاران و تلاش برای رفع نقصانها و تقویت نقاط قوت و انتقال تجربیات

- پیگیریهای لازم برای رعایت کلیه قوانین وآئین نامه ها و بخشنامه های آموزشی

- اطلاع و آگاهی از مفاد آئین‌نامه‌ها, بخشنامه‌ها و آخرین تغییرات و اصلاحات و انتقال به همكاران و ارائه راهنمایی‌های لازم

- ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت و توسعه دانش و تجربه همكاران و رشد و ارتقاء شغلی, آموزشی و اداری

- شركت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تكمیلی و طرح دستور جلسه و پیگیری تصمیمات متخذه و ارجاع به مراجع ذیربط

- انجام مكاتبات و تهیه پاسخهای لازم به دستورات و ارائه گزارشهای دوره‌ای به معاونت آموزشی دانشگاه

- ارتباط مستمر با معاون آموزشی و دریافت سیاستهای آموزشی دانشگاه و هماهنگی و اعلام به مدیران گروه های آموزشی جهت اجرا

- اطلاع رسانی لازم به دانشجویان در خصوص برنامه‌های آموزشی, اطلاعیه‌ها و اعلانات فردی یا گروهی حسب مورد

- شركت در كلاسهای آموزش ضمن خدمت, دانش افزایی (الزامی مدیران) و ....

- معرفی دانشجویان ممتاز هر رشته/ورودی و اعلام به مرکز آزمون جهت برخورداری از امکان ادامه تحصیل بدون آزمون

- معرفی دانشجویان ممتاز هر رشته/ورودی و اعلام به حسابداری جهت برخورداری از  تخفیف شهریه

- پی‌گیری و اجرای احكام كمیته انضباطی دانشجویان

- برگزاری مستمر جلسات با کارشناسان حوزه آموزشی جهت ابلاغ دستورالعمل ها و دریافت گزارشات از آنها

 

کارشناسان حوزه  آموزش

-          برنامه‌ریزی و تهیه مقدمات لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان جدید

 

-          ثبت مشخصات تأییدیه تحصیلی در سیستم 

 

-          برنامه‌ریزی جهت برگزاری آزمونهای  پایان نیمسال

 

-          هماهنگی با مدیران گروه های آموزشی جهت برنامه ریزی ترمی

 

-          ثبت مشخصات دروس در سیستم جامع آموزش و اصلاح در موارد لزوم

 

-          مدیریت برنامه دروس عمومی به هنگام انتخاب واحد حذف و اضافه و ....

 

-          تهیه لیستهای حضور و غیاب دانشجویان و ارائه به اساتید

 

-          دریافت لیستهای حضور و غیاب و اعلام اسامی محرومیناز امتحانٰ قبل از امتحانات

 

-          مشاركت فعال در برگزاری امتحانات میان ترم و پایان نیمسال بعنوان ناظر

 

  - تهیه لیست فارغ التحصیلان هر نیمسال

- پاسخ به مكاتبات فارغ التحصیلان در خصوص تأییدیه مدرك و ارسال ریزنمرات

- نام‌نویسی- تشکیل و تکمیل پرونده و رفع نواقص

- ثبت مشخصات دانشجودر سیستم جامع آموزش

- ثبت دروس هر نیمسال در سیستم جامع آموزش:درس- استاد –زمان و مکان تشکیل کلاس- ظرفیت کلاس

- مدیریت برنامه‌ی رشته در زمان انتخاب واحد مطابق اعلام گروه

- کلاسبندی و گروهبندی دروس

- ادغام و یا جداسازی گروه ها در صورت نیاز

- کنترل انتخاب واحد  دانشجویان پس از انجام فرایند اینترنتی انتخاب واحد

- انجام انتخاب واحد و حذف و اضافه برای موارد خاص

 - تهیه‌ی لیستهای حضور و غیاب و ارسال به  اساتید در ابتدای هر نیمسال

 - اصلاح برنامه گروه در سیستم در موارد لزوم و حذف دروس بحد نصاب نرسیده

- تأیید حذف و اضافه دانشجو(پس از بررسی درخصوص حداقل و حداکثر مجاز واحدهای انتخابی)

- ثبت‌نام دانشجویان مهمان در صورت موافقت گروه و وجود ظرفیت

- بررسی کلی و اصلاح موارد لازم دروس انتخابی دانشجو در نیمسال و تأیید نهایی آنها

- چاپ و تحویل کارنامه نیمسال قبل به دانشجو

- اعلام اسامی دانشجویان مشروط

- صدور و پی‌گیری ارسال اخطاریه دانشجویان مشروط

- صدور گواهی‌نامه‌ها و معرفی‌نامه‌ها

- تهیه و اعلام اسامی دانشجویان فاقد تأییدیه پیش‌دانشگاهی در پایان هر نیمسال و جلو گیری از ادامه تحصیل آنها  

- انجام مکاتبات لازم در خصوص دانشجویان مهمان

- ارسال مدارک دانشجویانی که از سیستم خارج می‌شوند مانند انتقالی، انصرافی و اخراجی

- تهیه آمارهای آموزشی

- اقدامات لازم درخصوص مرخصی تحصیلی دانشجو

- اقدامات لازم درخصوص دانشجویان انتقالی: پی‌گیری وصول پرونده از مؤسسه مبدأ و تطبیق دروس قبلی مطابق مقررات و اعلام به دانشجو

- استخراج و تهیه فهرست اسامی دانشجویان 10% برترو سایر لیستهای مربوطه

 

مسئول امور بایگانی  آموزشی

-ثبت مراسلات دریافتی و ارسالی

- بایگانی جاری آموزشی دانشجوئی:  پذیرش- كنكور – انتقال – مهمان – تغییر رشته –  ایثارگران – دانشجویان   

    خارجی – امتحانات – صورتجلسات – متفرقه – اطلاعیه‌ها

- بایگانی راكد دانشجویی

- بررسی مداوم پرونده های دانشجوئی و رفع نواقص احتمالی

 - صدور گواهی‌ اشتغال به تحصیل دانشجویان.

- بایگانی اسناد و سوابق مربوط به دانشجو

 

اداره امتحانات

- برنامه‌ریزی امتحانات قبل از شروع ترم و اعلام به خدمات آموزش واطلاع‌ رسانی به دانشجویان و اساتید

- دریافت بموقع سئوالات امتحانی از استادان

   - تکثیر سوالات و بایگانی در قرنطینه

- اقدامات لازم جهت جلوگیری از شرکت محرومین هر درس در جلسه امتحانی

- تعیین شماره صندلی هر دانشجو در امتحان و اعلام آن در سایت و کارت ورود به جلسه دانشجویان

- ارسال اوراق امتحانی به استادان جهت تصحیح

- حضور و غیاب دانشجویان و نظارت بر حسن اجرای امتحانات مطابق مقررات

- ثبت غیبت دانشجویان غایب در لیست نمره و گرد‌آوری و بسته‌بندی اوراق امتحانی اساتید

- دریافت لیست نمره از  اساتید در مهلت مقرر(حداکثر 10 روز پس از برگزاری امتحان)

- ثبت تقاضای تجدید نظر دانشجویان برای دروس مربوطه

- طرح تقاضاهای تجدید نظر دانشجویان در شورای آموزشی دانشگاه

- ثبت آراء شورای آموزشی در پرونده

- انتقال نمرات از وبسایت به کارنامه دانشجویان پس از پایان مهلت اعتراضات

- اقدامات لازم در خصوص عدم امکان تغییر نمره‌ی اعلام شده توسط استاد (بعنوان نمره قطعی و نهایی دانشجو) مانند نگهداری لیستها در قرنطینه و چسب‌زدن روی نمرات)

- پی‌گیری اقدامات لازم در خصوص تغییر نمره مانند ارائه و تکمیل فرم توسط استاد و تصویب در شوراهای مربوطه و طی مراحل قانونی در زمانهای مقرر

- درج نمرات دانشجویان در سیستم جامع و تأیید آنها

 

دایره کارگزینی هیئت علمی

- انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت اعضاء هیئت علمی تمام وقت

- انجام امور مربوط به  ترفیع سالانه اعضاء هیئت علمی

- انجام امور مربوط به ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی

- انجام امور مربوط به بورسیه و مامور به تحصیلی اعضاء هیئت علمی

- صدور احکام حقوقی

- صدور احکام کارگزینی اعضاء هیئت علمی(انتصاب، عزل، . . .)

- انجام امور مربوط به تصویت رشته های جدید در دانشگاه

- بررسی و تشکیل پرونده اعضاء هیئت علمی جدیدالورود

- گرفتن مجوز از هیات اجرائی جذب برای همکاری با اساتید متقاضی

- ثبت کارکرد ماهانه اعضاء هیئت علمی

- ثبت مرخصی و ماموریتهای اعضاء هیئت علمی

- ارسال گزارشات ماموریت به دبیرخانه منطقه

- کنترل ساعات موظفی و حق التدریس اساتید

- کنترل دروس و واحد های  اساتید مدعو

- تشکیل پرونده و تنظیم قراردادو تعریف کد پرسنلی برای  اساتید مدعو

- پرداخت حقوق ماهانه اعضاء هیئت علمی و حق التدریس اساتید مدعو

- آماده سازی لیست بیمه تامین اجتماعی برای کلیه اساتید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0