پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دسته بندي اخبار دانشجویان محترم ارشد جزا و جرم شناسی اطلاعیه مهم

نظر به تاکید و تعیین ضرب العجل سازمان مرکزی مبنی بر تعیین تکلیف صورت جلسات  پوروپوزال دوره ارشد تا مرداد ماه 99

تاکید میشود که تمام دانشجویان که موضوع آنها در سامانه پژوهشیار وارد شده است (اعم ازتائید شده و مورد تائید قرار نگرفته) نسبت به تعیین تکلیف  وضعیت خود در جهت آماده سازی و تصویب پوروپوزال خود تا ابتدای مرداد ماه اقدام فرمائید.

بدیهی است در غیر این صورت گروه هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم تمدید مهلت یاد شده نخواد داشت.قابل توجه دانشجویان محترم

آن دسته از دانشجویانی که مایل به ارائه موضوع در سامانه پژوهش یار میباشند به جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی مکلفند قبل از ثبت موضوع و عنوان پایان نامه ، موضوع و تائیدیه ایران داگ خود را به مدیر گروه تسلیم نمایند و بعد از تائید ایشان در سامانه ثبت بفرمایند


احتراما با توجه منقضی شدن سامانه پایان نامه ها و راه اندازی سامانه پژوهشیار و ومحدود بودن مهلت ثبت نام دراین سامانه  تمامی

دانشجویان اعم از دانشجویانی که کد دفاع را اخذ نموده اند و یا منتظر وقت دفاع هستند، با مراجعه به سایت  بایستی در این سامانه ثبت نام نمایند و تمامی

مراحل از ثبت موضوع تا مرحله دفاع را به انجام برسانند.

آدرس سایت :

https://ris.iau.ac.irاطلاعیه در خصوص تغییرات :
با سلام به اطلاع میرساند کلیه کلاس های دوره دکتری و ارشد حقوق در محل دانشکده برگزار میگردد  لطفا جهت اگاهی از شماره کلاس ها به جناب عنایت زاده مسئول هماهنگی کلاس ها مراجعه فرمائید.

چارت ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در انتشارات موجود میباشد

 

تذکر:دانشجویانی که در دروس جبرانی و پیشنیاز نمره کمتر از 12 گرفته اند حتما در ترم بعد باید درس نامبرده را اخذ نمائید


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ترم اول
 کلاسها در روز های مقرر ساعت 8 صبح شروع میگرددقابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری جزا و جرم شناسی

باتوجه به تاکید هیئت رئیسه دانشگاه از این پس در جلسات بررسی پروپوزال که اول و نیمه هر ماه برگزار می گردد حضور دانشجویان در جلسه گروه الزامی میباشد

بدین وسیله به تمامی دانشجویانی که اقدام به درج پروپوزال در سایت می نمایند اعلام می شود که در تاریخ های فوق جهت بررسی پروپوزال خود و دفاع از آن در گروه حاضر شوند.


1- تعداد واحد جهت فراغت 26 واحد نظری 6 واحد پایان نامه میباشد
2- نمره پاسی در ارشد 12 به بالا میباشد
3- معدل زیر 14 مشروطی محسوب میگردد
4- دو ترم مشروطی
منجر به اخراج از دانشگاه میشود
5- اخذ دروس منطق -وصایا-
   در صورتی که در دوره کارشناسی خود این دروس را پاس نکرده باشند الزامی میباشد ومسئولیت عدم گذراندن این دروس در زمان فراغت بعهده خود دانشجو میباشد
6-
معدل کل بعد از گذراندن کلیه دروس نظری میبایست 14 باشد در غیر اینصورت اخذ پایان نامه غیرممکن و دانشجو حتما بایستی به گروه مراجعه و مدارک وی جهت اعلام نظر به کمیسیون موارد خاص فرستاده شود

7-محدوده مجاز تحصیلی کارشناسی ارشد 6 ترم میباشد که بعد از ان مشمول سنوات تحصیلی میباشید.

لطفا قبل از حضور در کلاس روز قبل تاریخ کلاسها را در سایت کنترل بفرمایید تا از برگزاری کلاس مطمئن شوید

****** تذکر:  دانشجویان محترم در صورتی که 2 درس ذیل را در دوره کارشناسی نگذرانده باشید اخذ این دروس الزامی میباشد در غیر اینصورت فراغت از تحصیل شما غیر ممکن میباشد

1- درس منطق (ترم اول )

2-  درس روش تحقیق(الزامی  همگی باید انتخاب نمایند - ترم اول )


3- وصایا :آزاد در هر ترم

دروس ترم اولبرنامه نیم سال تحصیلی اول 99                                                                              

 ترم اول :


حقوق جزای عمومی 1
جمعه
10
تا
12
دکتر شعبانیزبان تخصصی
پنج شنبه
14
تا
16
دکتر شعبانی


 جامعه شناسی جنایی

جمعه

8

تا

10

دکتر موسویروش تحقیق
پنج شنبه
10
تا
12
دکتر اسلامی

متون فقه

پنج شنبه

16

تا

19

دکتر اسلامی

 

 


99/06/21
99/06/28
99/07/03
99/07/11

99/06/20
99/06/27
99/07/02
99/07/10

99/06/21
99/06/28
99/07/03
99/07/11

99/06/20
99/06/27
99/07/02
99/07/10

99/06/20
99/06/27
99/07/02
99/07/10

مشخصات
دروس


99/07/18
99/07/25
99/08/02
99/08/09

99/07/17
99/07/24
99/08/01
99/08/08

99/07/18
99/07/25
99/08/02
99/08/09

99/07/17
99/07/24
99/07/01
99/08/08

99/07/17
99/07/24
99/08/01
99/08/08

جلسه اول


99/08/16
99/08/23
99/08/30
99/09/07


99/08/15
99/08/22
99/08/29
99/09/06


99/08/16
99/08/23
99/08/30
99/09/07

99/08/15
99/08/22
99/08/29
99/09/06

99/08/15
99/08/22
99/08/29
99/09/06

جلسه دوم


99/09/14
99/09/21
99/09/28
99/10/05


99/09/13
99/09/20
99/09/27
99/10/04

99/09/14
99/09/21
99/09/28
99/10/05

99/09/13
99/09/20
99/09/27
99/10/05

99/09/13
99/09/20
99/09/27
99/10/04

جلسه سوم


99/10/12

99/10/11

99/10/12

99/10/11

99/10/11

جلسه چهارم 

 

ترم دوم :


 

 


 

دروس ترم سوم


حقوق جزای بین الملل

جمعه

12

14

دکتر رمضانی

   

تاریخ تحولات حقوق کیفری
پنج شنبه
16
تا
18
دکتر زمانیحقوق جزای عمومی 2

جمعه

08

تا

10

دکتر مندنی


حقوق جزای اختصاصی 2

پنج شنبه

12

تا

14

دکتر اسلامی


 متون حقوقی به زبان خارجی

جمعه

10

تا

12

دکتر موسوی

 

 

 

99/06/21
99/06/28
99/07/04
99/07/11

99/06/20
99/06/27
99/07/03
99/07/10

99/06/21
99/06/28
99/07/04
99/07/11

99/06/20
99/06/27
99/07/03
99/07/10

99/06/21
99/06/28
99/07/04
99/07/11

مشخصات دروس

 

99/07/18
99/07/25
99/08/02
99/08/09

99/07/17
99/07/24
99/08/01
99/08/01

99/07/18
99/07/25
99/08/02
99/08/09

99/07/17
99/07/24
99/08/01
99/08/08

99/07/18
99/07/25
99/08/02
99/08/09

جلسه اول

 

99/08/16
99/08/23
99/08/30
99/09/07

99/08/15
99/08/22
99/08/29
99/09/06

99/08/16
99/08/23
99/08/30
99/09/07

99/08/15
99/08/22
99/08/29
99/09/06

99/08/16
99/08/23
99/08/30
99/09/07

جلسه دوم

 

99/09/13
99/09/20
99/09/27
99/10/04

99/09/13
99/09/20
99/09/27
99/10/04

99/09/14
99/09/21
99/09/28
99/10/05

99/09/13
99/09/20
99/09/27
99/10/04

99/09/14
99/09/21
99/09/28
99/10/05

جلسه سومجلسه چهرم
 

  


 

 

 


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0