پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
دسته بندي اخبار 

آيين نامه عضويت

 

 


بسمه تعالي

آيين نامه عضويت

باشگاه پژوهشگران جوان

ماده 1:

داوطلبان عضويت لازم است داراي شرايط عمومي زير باشند:

1-1- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.

2-1- اعتقاد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه.

3-1- عدم اشتهار به فساد اخلاقي.

4-1- عدم سابقه عضويت در مجامع، احزاب و گروههايي كه با نظام جمهوري اسلامي در تضاد باشند.

5-1- داشتن سن 15 تا 30 سال.

تبصر1: جوانان زير 15 سال و داراي استعداد درخشان با ويژگي برجسته به تشخيص شوراي باشگاه.

تبصره2: جوانان داراي مدرك دكتراي تخصصي يا درجه اجتهاد تا 35 سالگي به تشخيص شوراي باشگاه.

تبصره 3: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و مدارس سماء وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي در شرايط مساوي از الويت در عضويت برخوردار خواهند بود..

ماده 2:

دارندگان شرايط ماده 1 و حداقل يكي از بندهاي زير، مي توانند به مدت 2 سال به عضويت باشگاه درآيند. تجديد عضويت در صورت احراز شرايط لازم، بلامانع است.

1-2 سالانه حدود 500 نفر دانش آموز كه مصداق يكي از بندهاي زير باشند:

1-1-2- دانش آموزاني كه ميانگين دو سال متوالي آنان 19 و بالاتر در مقطع راهنمايي و 5/18 و بالاتر در مقطع دبيرستان باشد.

2-1-2- احراز رتبه اول ( بر اساس آئين نامه مربوط) در يك پايه تحصيلي در دبيرستانها و مراكز پيش دانشگاهي سماء.

3-1-2- نفرات اول تا سوم مسابقات علمي كشوري در رشته هاي مختلف.

4-1-2- برگزيدگان المپيادها جهت اعزام به مسابقات بين المللي در هر رشته.

5-1-2- برگزيدگان اول آثار هنري جهت شركت در نمايشگاههاي معتبر بين المللي در هر رشته.

2-2- سالانه حدود 2500 نفر دانشجو كه مصداق يكي از بندهاي زير باشند.

1-2-2- تا 1000 نفر دارندگان رتبه هاي بالا در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در 5 گروه آزمايشي، تا 800 نفر دارندگان رتبه هاي بالا در آزمون سراسري سازمان سنجش و آموزش كشور در 4 گروه آزمايشي، براي ورود به مقاطع كارشناسي و دكتراي حرفه اي به نسبت تعداد شركت كننده در آزمون در هر گروه آزمايشي.

2-2-2- داشتن معدل 18 و بالاتر در دو نيمسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نيمسال ) در مقطع كارشناسي براي كليه رشته هاي گروه علوم انساني و هنر.

1-2-2-2- داشتن معدل 17 و بالاتر در دو نميسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نيمسال ) و داشتن اثر پژوهشي قابل قبول شوراي باشگاه براي كليه رشته هاي گروه علوم انساني و هنر.

3-2-2- داشتن معدل17 و بالاتر در دو نيمسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نيمسال ) در مقطع كارشناسي براي كليه رشته هاي گروه علوم تجربي.

4-2-2- داشتن معدل 16 و بالاتر در دو نيمسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نيمسال ) در مقطع كارشناسي براي كليه رشته هاي گروه فني مهندسي، رياضي و فيزيك.

تبصره:4: حداقل تعداد واحدهاي گذرانده در دو نيمسال تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در هر يك از بندهاي فوق 20 واحد مي باشد.

5-2-2- كسب رتبه اول در آزمون امتحان جامع علوم پايه و امتحال جامع دوره پري انترني در هر دانشگاه براي رشته هاي علوم پزشكي.

1-5-2-2- نفرات اول برد تخصصي در هر رشته از رشته هاي پزشكي در هر دوره.

2-5-2-2- نفرات اول تا سوم امتحان ورودي دروه دستياري رشته هاي مختلف علوم پزشكي در سراسر كشور.

3-5-2-2- نفرات اول امتحان جامع رشته هاي پيراپزشكي در هر دوره.

4-5-2-2- نفرات اول آزمون ورودي دوره هاي دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري.

6-2-2- كسب رتبه اول در يك مقطع و رشته تحصيلي دانشگاهي ( بر ا ساس آئين نامه دانش آموختگان رتبه اول دانشگاه آزاد اسلامي)

7-2-2- كسب رتبه اول در بين حداقل يكصد نفر شركت كننده در آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در هر رشته در مثطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

8-2-2- چاپ حداقل يك مقاله علمي- پژوهشي در مجلات علمي معتبر داخلي يا خارجي، و يا ارائه حداقل دو مقاله در كنفرانسهاي علمي معتبر( به شرط چاپ حداقل خلاصه مقاله در كتابچه مجموعه مقالات ) و ارائه مقاله كامل به باشگاه براي مقطع پايين تر از دكتري تخصصي براي متقاضيان عضويت كه حداقل معدل 15 و يا بالاتر داشته باشند.

9-2-2- چاپ حداقل دو مقاله علمي- پژوهشي در مجلات علمي معتبر داخلي يا خارجي، و يا چاپ يك مقاله در مجلات معتبر داخل و خارج و ارائه حداقل يك مقاله در كنفرانس هاي علمي معتبر براي افراد مقطع دكتري تخصصي كه حداقل معدل 17 و بالاتر داشته باشند.

تبصره 5: ارائه مقاله در كنفرانسها به شرط چاپ در دفترچه مجموعه مقالات كنفرانس و ارائه مقاله كامل به باشگاه بررسي خواهد شد.

3-2-سالانه حدود 250 نفر پژوهشگر جوان كه مصداق يكي از شرايط زير باشند:

1-3-2- داراي اثر پژوهشي برجسته نظير مقالات چاپ شده يا ويژگي برجسته در زمينه هاي علمي، فني، ادبي، هنري و فرهنگي به تشخيص شوراي باشگاه.

2-3-2- كليه نفرات اول استانها كه توسط ورازت آموزش و پروش و يا دانشگاهها به جشنواره هاي رسمي كشور نظير رازي ، خوارزمي و ... معرفي ميگردند.

3-3-2- داراي اختراع يا كشف مورد تاييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور يا كميته علمي باشگاه.

4-3-2- دارندگان درجه اجتهاد مورد تاييد مراجع صالح كشور

تبصره 6: از زمان احراز هر يك از شرايط بالا نبايد بيش از دو سال گذشته باشد.

مداركي كه از متقاضيان عضويت لازم است دريافت گردند، عبارتند از:
3-1 فرم مخصوص ثبت نام كه از طريق وب قابل دسترسي مي باشد.
3-2 اسكن يك قطعه عكس 4×3 (حتي الامكان رنگي). عكس مذكور بايستي با رعايت حجاب اسلامي گرفته شده باشد و مربوط به كمتر از دو سال اخير باشد.
3-3 اسكن صفحات اول و دوم شناسنامه.
3-4 اسكن كليه مداركي كه لازم است تا صحت اظهارات متقاضي را به داشتن شرائط مندرج در آئين نامه عضويت تأييد نمايد. قبل از اسكن مدارك، لازم است كليه مدارك از جمله كارنامه ها ممهور به مهر آموزش دانشكده باشد و گواهي نمرات و مقالات به تائيد و امضاء رئيس باشگاه واحد رسيده باشد و از زمان صدور آنها كمتر از 2 سال گذشته باشد.

 


برنامه تسهيلات

بخشي از تسهيلات اعطايي به اعضای باشگاه پژوهشگران جوان

* امكان ادامه تحصيل بدون آزمون در رشته مرتبط در دانشگاه آزاد اسلامي (اعضاي ا.د.ب)

* اعطاي تسهيلات به اختراعات

* كمك هزينه سفرهاي زيارتي به مكه معظمه و ساير عتبات عاليات

* معرفي به مراجع ذيربط، جهت قرار گرفتن در اولويت برخورداري از بورس تحصيلي

* اولويت اعضاء در استخدام به منظور تكميل كادر هيأت علمي و كارمندي (اعضاي ا.د.ب)

* معافيت از پرداخت بخشي از شهريه كل براي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

* ارائه تسهيلات به مقالات علمي اعضاء

* ارائه تسهيلات شركت در همايش‌هاي معتبر داخلي و خارجي

* خريد كتب چاپ شده توسط اعضاء

* اهداء بن كتاب

* حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي اعضاء

شرایط عضویت در استعدادهاي درخشان :

داوطلبان عضويت در استعدادهاي درخشان لازم است داراي شرايط عمومي زير باشند:

- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.

- اعتقاد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه.

- عدم اشتهار به فساد اخلاقي.

- عدم سابقه عضويت در مجامع، احزاب و گروههايي كه با نظام جمهوري اسلامي در تضاد باشند.

تبصره- داشتن سن 15 تا 30 سال در زمان ارائه درخواست و استفاده از تسهيلات عضويت

تبصره- دارا بودن حداقل معدل 14

تبصره: جوانان داراي مدرك دكتراي تخصصي يا درجه اجتهاد تا 35 سالگي

ضمن در نظر گرفتن موارد بالا، حائزین یکی از شرایط زیر می توانند درخواست عضویت در استعدادهای درخشان باشگاه نمایند تا درخواست ايشان مورد بررسي قرار گيرد :

- رتبه هاي اول تا سوم مرحله نهايي المپیادهای علمي دانش آموزي و دانشجويي با معرفي دبيرخانه المپياد

- دارندگان حداقل یک طرح پژوهشی اجرا شده یا یک اختراع ثبت شده که در جشنواره های رسمی کشور از قبیل جشنواره بين المللي خوارزمی ، جشنواره جوان خوارزمي، بين المللي رازي و جشنواره بين المللي فارابي مقام اول تا سوم كشوري يا بين المللي را کسب کرده باشند (درصد مشاركت همكاري بايستي مشخص باشد )

- دارندگان یک مقاله تا پایان مقطع دبیرستان ، دو مقاله تا پایان مقطع کارشناسی ، سه مقاله تا پایان کارشناسی ارشد و چهار مقاله چاپ شده تا پایان مقطع دکترا در علوم پایه ، مهندسی ، علوم انسانی ، علوم پزشکی ، کشاورزی و ... که در مجلات داراي رتبه علمی – پژوهشی يا نمايه شده در ISI به چاپ رسيده باشد(برای دانش آموزان مجلات علمی ترویجی نیز قابل قبول است)

- حائزین مقام اول در تفسیر قران کریم در مسابقات بین المللی حفظ و تفسیر کامل قرآن ، که امتیاز لازم را کسب کرده باشند با معرفي مراجع ذيربط

- دارندگان حداقل یک کتاب تألیفی که جنبه آموزشی – پژوهشی – فرهنگی یا فناوری داشته و به عنوان یک کتاب علمی معتبر شناخته شده باشد .

2_ نحوه پذیرش اعضاء

متقاضی میبایست با مراجعه به رئيس محترم باشگاه در واحد دانشگاهي كه عضويت عادي ايشان از آنجا مورد تائيد قرار گرفته است، نسبت به تکمیل فرم و ارسال مدارك اقدام فرماید. ثبت نام

3_ مدت عضویت

مدت عضویت اعضاء ، چهار سال می باشد و تمدید عضویت بر حسب نظر کمیته تعیین اولویت ضمن احراز شرايط آئين نامه اي بلامانع است .

4_مزایای عضویت

- متقاضياني كه طبق مفاد اين آئين نامه، به عضويت در استعدادهاي درخشان باشگاه درمي آيند،مي توانند مطابق با آئين نامه اعطاي تسهيلات به اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان، از تسهيلات مربوط بهره مند گردند

 
5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0