• ساعت : ۱۰:۱۵:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 1023
  • کد خبر : ۵۹۲۰
ارتباط با امور شهریه و صندوق رفاه
ازتباط با کارشناس شهریه و کارشناس صندوق رفاه

تلفنهاي مستقيم امور شهريه و صندوق رفاه دانشجويان
امور شهريه

خانم علیزاده  31313065-034
صندوق رفاه
خانم خراساني 31313051-034


امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.10.0
    V5.7.10.0