• ساعت : ۱۰:۱۵:۲۰
 • تاريخ :
   ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ 
 • تعداد بازدید : 288
 • کد خبر : ۵۹۲۰
ارتباط با امور شهریه و صندوق رفاه
ازتباط با کارشناس شهریه و کارشناس صندوق رفاه

تلفنهاي مستقيم امور شهريه و صندوق رفاه دانشجويان
امور شهريه

خانم علیزاده  31313065-034
صندوق رفاه
خانم خراساني 31313051-034


امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

  5.7.10.0
  V5.7.10.0