• ساعت : ۱۱:۳۳:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 2721
  • کد خبر : ۱۸۱
اطلاعیه مهم امور شهریه و صندوق رفاه
سيستم اعلام مبلغ شهريه وبدهكاري و صندوق رفاه وپرداخت آن از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه .......

قابل توجه کليه دانشجويان گرامي

با توجه به مشکلات پیش آمده بابت ویروس کرونا ،سيستم اعلام مبلغ شهريه ، بدهكاري وپرداخت آن وهمچنین مشاهده و پرداخت اقساط صندوق رفاه دانشجویی از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني http://edu.iaurafsanjan.ac.ir/loginb.aspx برابر روال قبل فعال و آماده خدمت رسانی به صورت غیر حضوری میباشد  .لذا بدينوسيله به آگاهي ميرسد: ارائه هرگونه خدمات مالي شامل اعلام بدهي،اعلام شهريه، پرداخت شهريه وبدهي و سایر خدمات مالی از طريق سامانه دانشجوئي(سامانه سیدا ) مندرج در سايت دانشگاه  منوی امور مالی و منوی صندوق رفاه صورت خواهد پذيرفت.خواهشمنداست ازمراجعه حضوري و واريزوجه به صورت فيش خودداري فرمائيد.

ضمناًلازم به ذكر ميباشد :پرداخت اقساط صندوق رفاه  به صورت اينترنتي از منوی صندوق رفاه،نمایش اقساط و پرداخت آن صورت پذیرد و از مراجعه به بانک خودداری نمایید.همچنین از پرداخت اقساط در منوی امور مالی خودداری نمایید.

 


توضيح 1. درسيستم ثبت نام امكان پرداخت ازطريق کلیه کارت بانکهای عضو شتاب فراهم است، چنانچه درمراحل پرداخت با خطا مواجه شٌديد،در ساعات غير اداري وترافيك كم بانكي براي اين منظوراقدام نماييد.توصيه مي گرددبه منظور بهره وري مطلوب از سيستم آموزشي ،نسبت به تسويه به موقع شهريه ترم اقدام نماييد.

توضیح 2.مقتضی است به منظور بررسی دروس انتخاب شده و حصول اطمینان از واحدهای اخذ شده ، در اسرع وقت نسبت به دریافت تثبیت انتخاب واحد (تاییدیه) از طریق سیستم اینترنتی دانشگاه اقدام نمایند .
توضيح 3. محدوده اخذهرنوع تخفيف دانشجوئي ازتاريخ انتخاب واحد در ترم مهر لغايت دهم آبان ماه وبرای ترم بهمن لغایت دهم ارديبهشت ماه سال بعد می باشد. بديهي است درصورت عدم تحويل فرم تخفيف ،تخفيف داده شده، قطعي نمي باشد و دانشجو فرصت استفاده از این امکانات را از دست خواهد داد .
توضيح 4هرگونه مهلت وتقسيط ازطريق صندوق رفاه دانشجوئي صورت خواهند پذيرفت.لازم است دانشجويان عزيز ابتدا بدهي قبلي خودراپرداخت وتسويه حساب نموده وبراي شهريه ترم جاري تقاضاي تسهيلات نمايند.بديهي است وام شهريه به بخشي ازشهريه ترم جاري تعلق ميگيرد وشامل بدهكاري قبلي نمي باشد..
توضیح 5. به دانشجویان بدهکار هیچگونه خدمات آموزشی و مالی و رفاهی ارائه نمی گردد . مقتضی است نسبت به تسویه بدهی اقدام گردد . پرداخت شهریه ثابت در ابتدای امر انتخاب واحد ضروری است و دانشجو موظف است تاقبل از حدف و اضافه نسبت به واریز شهریه متغیر و یا برای دریافت وام و تقسیط مانده بدهکاری  در اسرع وقت اقدام نماید .
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.10.0
    V5.7.10.0