• ساعت : ۹:۳۵:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ 
  • تعداد بازدید : 12638
  • کد خبر : ۱۷
(اطلاعیه صندوق رفاه درارتباط با نحوه باز پرداخت اقساط وام دریافتی وزارت علوم)
دانشجویان گرامی با عنایت به تاکیدصندوق رفاه وزارت علو.....

(اطلاعیه مهم صندوق رفاه درارتباط با نحوه باز پرداخت اقساط وام دریافتی وزارت علوم)

دانشجویان گرامی با عنایت به تاکید اداره صندوق رفاه وزارت علوم و همچنین جهت عدم بروز مشکل در مورد تقسیط وام و باز پرداخت وام لطفاً به موارد ذیل با دقت توجه گردد.
1- دانشجویان به هنگام تسویه حساب در صورت تمایل به تقسیط باید مبلغ 10% از کل وام های دریافتی را طبق فیش صادر شده توسط اداره صندوق رفاه باید پرداخت نمایند.
2- دانشجویان مؤظف هستند پس از دریافت برگه تسویه حساب (فارغ التحصیلی) حداکثر تا مدت5ماه فرصت دارند جهت انجام مراحل تقسیط و صدور دفترچه وام اقدام نمایند،درغیر این صورت مبلغ کل وام باضافه کارمزد متعلقه بصورت یکجا باید واریز گردد.
3- دانشجویان طبق ماده 3دستورالعمل صندوق رفاه مؤظفند پس از دریافت فرم های تسویه حساب وپرداخت10 %مبلغ اولیه ودریافت دفترچه، اقساط را درموعد مقرر(سررسیداقساط) بصورت ماهیانه پرداخت نمایندودر صورتیکه بیش از سه بار متوالی در پرداخت اقساط وام تأخیر نمایند بدهی آنان به دین حال تبدیل می گردد وطبق متن سند تعهد محضری ملزم به پرداخت یکجا می باشند.
4-دانشجویان فارغ التحصیلی که از وام فوق استفاده نموده اند در صورت تمایل می تواند هنگام تسویه حساب مبلغ اصل وام وکارمزد متعلقه را یکجا تسویه حساب نمایند.
5-دانشجویان انصرافی–ترک تحصیل-اخراجی که از وام فوق استفاده نموده اند در هنگام تسویه حساب با دانشگاه ملزم به تسویه حساب یکجا وام می باشند.
6-دانشجویان مقطع ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی/کارشناسی به کارشناسی ارشد)که در مقاطع قبلی وام وزارت علوم دریافت نموده اند حتماً باید تکلیف وام های مقاطع قبل را روشن نمایند(چه از لحاظ دریافت دفترچه ویا تسویه حساب قطعی).

«اداره صندوق رفاه دانشجویان»

 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.10.0
    V5.7.10.0