پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

میز خدمات دانشجویی

 دانشجویان با مراجعه میتوانند تمامی امور مربوط دانشجویی را انجام دهند
 
 
 
 

میز خدمات اساتید

هیات علمی با مراجعه به این قسمت میتوانند امور مربوطه را انجام دهند
 
 
 
 

میز خدمات کارکنان

کارکنان میتوانند با مراجعه به این قسمت امور مربوطه را انجام دهند
 
 
 
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند ؛ به منظور رفاه حال دانشجویان جهت ارتباط با بخشهای مختلف دانشگاه می توانید برای ارتباط با اداره آموزش با شماره ۳۴۳۵۶۵۹۱ امور مالی با شماره ۳۴۳۵۶۶۰۷ و امور پژوهشی با شماره ۳۴۳۵۶۵۹۵ در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.


تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ 
حضور گروه جهادي دانشگاه آزاد رفسنجان در مناطق محروم استان كرمان.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ 
آزمون جامع دکتری
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ 
اطلاعیه شماره ۴ واکسیناسیون دانشجویان
صفحه1از512345.بعدي.برو

5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0