• ساعت : ۱۴:۱۲:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ 
  • تعداد بازدید : 1102
تاریخ ثبت نام دانشجویان مقطع دكتری تخصصی

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی به اطلاع می رساند؛ ثبت نام ، مطابق اطلاعیه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به صورت ذیل انجام می گردد.

مراحل ثبت نام:

1-مراجعه به آدرس reg.iaurafsanjan.ac.ir   تكميل فرم هاي ثبت نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز در این بخش( لازم است رسید ثبت نام ، جهت انجام مراحل بعدی ارائه گردد).

2-مراجعه حضوری در روزهای دوشنبه و سه شنبه 11 و 12 شهریور ماه به دانشگاه جهت احراز هویت و تطبیق مدارک و ثبت نام نهایی با در دست داشتن اصل شناسنامه ،کارت ملی ،وضعیت نظام وظیفه و اصل آخرین مدرک تحصیلی .

*** توضیح: درصورت ارائه گواهی موقت از دانشجو یک فقره چک جهت تضمین تحویل اصل مدرک دریافت می گردد.

 

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

    5.7.10.0
    V5.7.10.0