پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندلینک شرکت در آزمون های آنلاین پایان ترم نیمسال 1-99

شرکت در کلاس آنلاین

باتوجه به شرایط موجود و پروتکل های بهداشتی برگزاری کلاس های نظری تا اطلاع ثانوی بصورت مجازی خواهد بود.

لینک ورود به کلاس

کلاس های عملی با رعایت پروتکل های بهداشتی و تقسیم دانشجویان به گروه های کوچک از تاریخ 1-10-99 برگزار می گردد.


ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده بر اساس سوابق تحصیلی بهمن99

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساندثبت نام از طریق سایت آموزشیار به آدرس :

edu.iau.ac.ir

انجام می شود . فایل های راهنما و زمانبندی و مراحل ثبت نام از طریق سایت مذکور در دسترس می باشد.

لیست دروس جهت انتخاب واحد ویژه دانشجویان ورودی جدید


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0