اخبار پژوهشی
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۵۹۲۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ 
۱۱:۵۱:۱۴
کد خبر : ۵۹۰۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ 
۱۵:۳۰:۳۹
کد خبر : ۵۹۰۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ 
۱۲:۳:۸
در خصوص ابلاغ آئين نامه جامع بازار فناوري و سراهاي نوآوري دانشگاه آزاد اسلامي به قسمت آیین نامه ها و بخشنامه ها مراجعه نمایید

آدرس
رفسنجان-بلوار ولایت 
کد پستی: 7718184483   
تلفن:31313000  
نمابر: 34356649

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0