مراحل ثبت نام

 

برای آگاهی از تسهیلات کلیک کنید
 


ثبت نام اولیه بصورت غير حضوري و طي مراحل زير صورت مي گيرد :

1-مراجعه به آدرس reg.iaurafsanjan.ac.ir
   تكميل فرم هاي ثبت نام وبارگذاری مدارک مورد نیاز در این بخش.

2-مراجعه به دانشگاه جهت احراز هویت و تطبیق مدارک و ثبت نام نهایی با در دست داشتن اصل شناسنامه ،کارت ملی ،وضعیت نظام وظیفه و اصل آخرین مدرک تحصیلی .

 

 

 

*** توضیح: درصورت ارائه گواهی موقت از دانشجو یک فقره چک جهت تضمین تحویل اصل مدرک دریافت می گردد.

3-مهلت مراجعه حضوری

تا تاریخ   30-11-97فناوری اطلاعات واحد


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0