معرفی

نام ونام خانوادگی :   دکتر سید محمد رضا حسینی پور                     رتبه علمی : استادیار

 

مدرک تحصیلی : دکتری اقتصاد کشاورزی                                         تلفن : 31313080


آدرس
رفسنجان-بلوار ولایت 
کد پستی: 7718184483   
تلفن:31313000  
نمابر: 34356649

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0