سلف سرویس
اطلاعیه:دانشجویان متقاضی عضویت درکمیته نظارت بر بوفه ها وسلف سرویس دانشجویی به امور دانشجویی واحد مراجعه نمایند.

شماره تماس اتوماسیون تغذیه سلف سرویس:31313037
-034
جهت رفاه حال دانشجویان رستوران دانشگاه واقع درسلف سرویس همه روزه حتی روزهای جمعه باز است.

آدرس اتوماسیون سلف سرویس

آدرس
رفسنجان-بلوار ولایت 
کد پستی: 7718184483   
تلفن:31313000  
نمابر: 34356649

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0