عنوان : اطلاعیه در خصوص آزمون جامع دكتری
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ 
ساعت : ۱۴:۲۴:۹

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

کلیه دانشجویان مقطع دکتری که در نیمسال جاری قصد شرکت در آزمون جامع را دارند در صورتیکه درس مذکور را انتخاب نموده اند، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه فرم درخواست شرکت در آزمون جامع را دریافت و پس از تکمیل تحویا اداره آموزش نمایند ، بدیهی است در غیر اینصورت امکان شرکت در آزمون وجود ندارد.


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0